Vakbonden uit verschillende landen willen dat Shell stopt met flexwerk vanaf 2018

Shell is een groot olie- en gasconcern en heeft wereldwijd vestigingen en afdelingen. Daar werken verschillende werknemers onder andere op flexibele basis. Hierbij kun je denken aan uitzendkrachten maar ook aan gedetacheerden en payrollers. Vakbondsafgevaardigden uit verschillende landen hebben bij Shell er op aangedrongen om een einde te maken aan het flexwerk binnen deze organisatie. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell zouden verschillende vakbonden een manifestatie willen houden om hun standpunt kracht bij te zetten.

Equal pay
Shell heeft nogal wat flexwerkers in dienst. Er zijn in totaal twee keer zo veel flexwerkers bij het bedrijf werkzaam dan werknemers die in vaste dienst zijn. Bovendien doen de flexkrachten volgens de vakbonden de gevaarlijkste klussen voor het bedrijf. Verder zijn er volgens de vakbonden ook gevallen waarin flexkrachten onderbetaald worden ten opzichte van het vaste personeel. Er zou dus niet altijd sprake zijn van equal pay tussen vast en flexibel personeel. In Nederland is equal pay juist verplicht als is niet duidelijk of er bij Nederlands flexpersoneel ook sprake is van het overtreden van de equal pay regels.

Veiligheid voor personeel
In de olie en gasindustrie zijn er veel veiligheidsrisico’s. Veilig werken is daarom van groot belang. Een vakbondsman uit Trinidad en Tobago geeft aan dat deze veiligheidsvoorschriften niet altijd worden nageleefd door onderaannemers die werknemers voor olieboringen aanleveren. “Uiteindelijk is Shell verantwoordelijk” volgens de vakbondsman. In andere landen waaronder Nigeria, Irak, Singapore en Brazilië zijn er vanuit de vakbonden ook de nodige zorgen over de veiligheid en de gezondheid van het flexibel personeel.