C2000-communicatienetwerk in 2018 niet berekend op grote calamiteiten

Het C2000-communicatienetwerk is het communicatienetwerk waarmee hulpdiensten met elkaar kunnen communiceren. Dit netwerk werkt echter niet effectief bij grote calamiteiten zoals een terroristische aanslag. Als er sprake is van grote rampen en calamiteiten wordt het C2000-communicatienetwerk extra gebruikt en vindt er een druk communicatieverkeer plaats. In dat geval kan het netwerk van de Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten overbelast raken.

Dit bericht werd gemeld door ZEMBLA. Het bericht is gebaseerd op een niet eerder gepubliceerd noodplan van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Voor grote calamiteiten is het C2000 netwerk van groot belang. Er kunnen echter problemen ontstaan in dit netwerk en daarvoor heeft het ministerie een speciaal noodplan. Dit noodplan zorgt er voor dat het netwerk minder zwaar wordt belast. Daarvoor mogen alleen bepaalde gebruikers gebruik maken van het C2000 netwerk. Deze aangewezen groep krijgt dan voorrang zodat het gehele netwerker niet overbelast raakt. C2000 wordt gebruikt door onder andere hulpdiensten zoals de politie, ambulance en de brandweer. Daarnaast maken ook gelieerde diensten gebruik van C2000. Hierbij kun je denken aan huisartsenposten, reddingsbrigades, chemiebedrijven en de kerncentrale in Borsele.

Volgens Jan Struijs de voorzitter van de Nederlands Politievakbond zorgt het huidige beleid, waardoor bepaalde diensten wel of niet gebruik kunnen maken van C2000 bij grote calamiteiten, er voor dat er onzekerheden ontstaan in het operationele werk. Dat is volgens de voorzitter niet goed.