Wat is het C2000 communicatienetwerk?

C2000 is een gesloten digitaal communicatiesysteem dat is ontwikkeld voor mobiele communicatie tussen Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Via C2000 kunnen verschillende overheidsdiensten die gericht zijn op hulpverlening en ordehandhaving met elkaar communiceren. Het C2000 systeem wordt gebruikt voor snelle mondelinge communicatie tussen verschillende diensten en heeft een landelijke dekking van meer dan 95 procent. Het C2000 communicatiesysteem is gebaseerd op de wereldwijde TETRA-standaard. TETRA is de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten.

Het C2000 systeem heeft een aantal eigenschappen:

 • C2000 kan niet worden afgeluisterd.
 • Het communicatienetwerk blijft ook bij zware belasting operationeel.
 • Een noodknop op hun portofoon zorgt er voor dat hulpverleners direct in verbinding kunnen komen te staan met een meldkamer

Hierbij communiceren de diensten zowel in het veld als met de meldkamer(s). De doelstelling van dit systeem is een effectieve communicatie tussen hulpdiensten en veiligheidsdiensten mogelijk te maken. Hiervoor moest één landelijk netwerk worden ontwikkeld dat gebruikt kan worden door alle overheidsdiensten die gericht zijn op het verlenen van hulp en het handhaven van de orde.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken was de oorspronkelijke opdrachtgever voor het netwerk. De telecommunicatie moet onder andere via zendmasten plaatsvinden. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 525 zendmasten voor C2000 geplaatst. Deze zendmasten staan onderling met elkaar in contact. Tegenwoordig wordt het C2000 netwerk beheerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Welke diensten zijn aangesloten op C2000
Er zijn verschillende overheidsdiensten aangesloten op het C2000 communicatienetwerk. Hieronder staat een opsomming van verschillende hulpdiensten en diensten met betrekking tot de ordehandhaving van de overheid die aangesloten zijn op C2000:

 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD))
 • Ambulancediensten
 • Brandweer
 • Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie (DBBO)
 • Defensie Ambulance
 • Douane
 • Gemeentelijke Handhaving’s Diensten (Boa’s) (in diverse gemeenten op basis convenant met politie)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
 • Kustwacht
 • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Politie
 • Reddingsbrigade
 • Rode Kruis Noodhulpteams