Wat is het C2000 communicatienetwerk?

C2000 is een gesloten digitaal communicatiesysteem dat is ontwikkeld voor mobiele communicatie tussen Nederlandse hulp- en veiligheidsdiensten. Via C2000 kunnen verschillende overheidsdiensten die gericht zijn op hulpverlening en ordehandhaving met elkaar communiceren. Het C2000 systeem wordt gebruikt voor snelle mondelinge communicatie tussen verschillende diensten en heeft een landelijke dekking van meer dan 95 procent. Het C2000 communicatiesysteem is gebaseerd op de wereldwijde TETRA-standaard. TETRA is de standaard voor mobiele communicatie voor de Openbare Orde en Veiligheidsdiensten.

Het C2000 systeem heeft een aantal eigenschappen:

 • C2000 kan niet worden afgeluisterd.
 • Het communicatienetwerk blijft ook bij zware belasting operationeel.
 • Een noodknop op hun portofoon zorgt er voor dat hulpverleners direct in verbinding kunnen komen te staan met een meldkamer

Hierbij communiceren de diensten zowel in het veld als met de meldkamer(s). De doelstelling van dit systeem is een effectieve communicatie tussen hulpdiensten en veiligheidsdiensten mogelijk te maken. Hiervoor moest één landelijk netwerk worden ontwikkeld dat gebruikt kan worden door alle overheidsdiensten die gericht zijn op het verlenen van hulp en het handhaven van de orde.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken was de oorspronkelijke opdrachtgever voor het netwerk. De telecommunicatie moet onder andere via zendmasten plaatsvinden. Inmiddels zijn er in Nederland meer dan 525 zendmasten voor C2000 geplaatst. Deze zendmasten staan onderling met elkaar in contact. Tegenwoordig wordt het C2000 netwerk beheerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Welke diensten zijn aangesloten op C2000
Er zijn verschillende overheidsdiensten aangesloten op het C2000 communicatienetwerk. Hieronder staat een opsomming van verschillende hulpdiensten en diensten met betrekking tot de ordehandhaving van de overheid die aangesloten zijn op C2000:

 • Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD))
 • Ambulancediensten
 • Brandweer
 • Defensie Bewakings- en BeveiligingsOrganisatie (DBBO)
 • Defensie Ambulance
 • Douane
 • Gemeentelijke Handhaving’s Diensten (Boa’s) (in diverse gemeenten op basis convenant met politie)
 • Koninklijke Marechaussee
 • Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM)
 • Kustwacht
 • Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
 • Politie
 • Reddingsbrigade
 • Rode Kruis Noodhulpteams

Wat is telecom of telecommunicatie?

Telecommunicatie is een verzamelnaam voor verschillende communicatietechnieken en methodes. Het woord telecom is een samenvoegsel van het Griekse woord “tèle”  dat “ver” betekend en het Latijnse “communicare” dat staat voor “mededelen”. Deze samenvoeging maakt duidelijk waar telecom of telecommunicatie voor staat namelijk het overbrengen van mededelingen of informatie over een bepaalde afstand. Kenmerkend bij dit proces is dat er niet iemand of iets fysiek wordt verplaatst. Men stuurt dus geen kaart of brief als men het heeft over telecommunicatie. In plaats daarvan maakt men gebruik van andere communicatiemiddelen.

Communicatiemiddelen
Er vallen verschillende soorten communicatiemiddelen onder het verzamelbegrip telecom. De bekendste is wel de telefoon die tegenwoordig steeds meer vervangen worden voor een mobiele telefoon die ook wel mobieltje wordt genoemd in de volksmond. Ook dit mobieltje is verder ontwikkeld tot een Smartphone waardoor de gebruiker nog meer functies kan uitvoeren.

Veel telecombedrijven of telecom providers hebben het woord telecom in hun naamvoering verwerkt. Daardoor wordt duidelijk dat deze bedrijven in de telecomsector actief zijn.

Naast telefonie valt ook de televisie, de radio en het internet onder het begrip telecom. Voor deze communicatiemiddelen gebruikt men ook datakabels om gegevens (data) te transporteren. Dit kan men echter ook al geruime tijd draadloos doen. In dat geval worden gegevens door “de lucht” getransporteerd van een verzender naar een ontvanger. Hierbij kan men denken aan draadloos internet. De communicatiemiddelen die worden gebruikt in de telecombranche zijn divers. Ook worden de communicatiemiddelen steeds moderner. Vroeger maakte men bijvoorbeeld nog gebruik van telegrafie om berichten te verzenden.

Transport van gegevens
Naast een communicatiemiddel of een gereedschap om te communiceren heeft men ook regelmatig kabels nodig om gegevens te transporteren. De overdracht van gegevens vindt via elektromagnetische weg plaats. In kabels maakt men gebruik van elektrische signalen om informatie over te brengen. In glasvezel maakt men gebruik van licht. In de ether maakt men gebruik van radiogolven.

In de telecomsector maakt men gebruik van verschillende communicatiecentra zoals telefooncentrales. Men kan gebruik maken van multiplexers, schakelapparatuur, een IP-router of een ATM-switch. Deze verschillende onderdelen van een communicatienetwerk worden tot de randapparatuur gerekend. Door deze randapparatuur kunnen meerdere gebruikers gezamenlijk worden aangesloten. Er ontstaan door dit communicatienetwerk zeer veel verbindingen waardoor veel mensen met elkaar kunnen communiceren. In de moderne maatschappij zijn deze verbindingen bijna niet meer weg te denken. Veel bedrijven maar ook huishoudens zijn afhankelijk van een goed werkend telecomnetwerk in hun dagelijkse leven.

Wat is telematica en wat valt er onder telematica?

Telecommunicatie is tegenwoordig niet meer weg te denken in de maatschappij. De maatschappij draait voor een groot deel om communicatie. Hiervoor kunnen verschillende communicatiemiddelen worden gebruikt. Het is belangrijk dat communicatienetwerken goed worden aangelegd. Wanneer dit niet gebeurd kunnen verbindingen niet tot stand worden gebracht en kan de communicatie tussen zender en ontvanger niet mogelijk worden gemaakt. De maatschappij draait voor een belangrijk deel om bereikbaarheid. Ben je bereikbaar dan doe je mee. Organisaties moeten zowel intern als extern goede verbindingen hebben. Telematica is een technisch vakgebied dat zich bezig houdt met de bereikbaarheid van bedrijven en andere organisaties op het gebied van communicatiemiddelen.

Definitie van telematica
Telematica draait, zoals de naam al doet vermoeden, voor een groot deel om telecommunicatie. Daarnaast is telematica ook verbonden aan informatica. Telematica en informatica zijn vaak nauw met elkaar verbonden. In veel definities van telematica wordt telematica de samenvoeging van informatica en telecommunicatie genoemd. In feite is telematica een technisch vakgebied dat zich richt op het overbrengen van informatie tussen verschillende locaties zonder dat mensen zich daarbij hoeven te verplaatsen. Telematica gebruikt hiervoor verschillende communicatiesystemen.

Telematica verbindingen
Bij telematica worden verschillende verbindingen en netwerken aangelegd. Hierbij kan gedacht worden aan computernetwerken, dataverbindingen, satellietcommunicatie en telefoonverbindingen. Daarvoor kan worden gebruik gemaakt van verschillende kabels om gegevens en informatie te transporteren. Dit transport van gegevens wordt ook wel het transport van data genoemd oftewel datacommunicatie. Een aantal voorbeelden hiervan zijn coaxkabels en glasvezelkabels. Daarnaast kan in een netwerk gebruik worden gemaakt van schakelapparatuur, routers, modems, multiplexers en randapparatuur. Al deze verbindingen worden gebruikt om elektronische communicatiemiddelen met elkaar in contact te brengen.

Draadloze verbindingen
De telefoonverbindingen bij telematica hoeven niet te bestaan uit verbindingen doormiddel van kabels. Ook mobiele telecommunicatie en draadloze netwerken voor GSM’s vallen onder telematica. Daarnaast zijn internetsystemen bij veel bedrijven ook draadloos geworden of wordt er gebruik gemaakt van draadloos internet in combinatie met internet via de kabel.