OPEC-leden houden zich aan verlaging olieproductie begin 2017

Eind 2016 zijn de leden van de OPEC met elkaar overeen gekomen dat ze hun olieproductie gaan verlagen. Daarvoor is een totaal productieplafond afgesproken waar alle landen zich aan moeten houden en daarnaast is ook voor elk land afzonderlijk een productieplafond vastgesteld. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) lijken alle leden van de OPEC zich momenteel grotendeels aan de productieverlaging te houden. Dit staat in een rapport dat vrijdag 10 februari 2017 is verschenen.

Het IEA heeft berekend dat in de maand januari van 2017 ongeveer 90 procent van de afgesproken productieverlaging ook in de praktijk daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De afspraak tussen de OPEC-leden over de productieverlaging werd gemaakt in november 2016. DE OPEC-leden maakten de afspraak samen met Rusland. Dit grote olieproducerende land behoort niet tot de OPEC maar heeft wereldwijd wel een groot aandeel in de olieproductie. De lage olieprijs heeft daardoor ook voor Rusland een nadelig effect gehad. Daarom is Rusland voor het verlagen van de olieproductie.

Rusland blijkt zich in de praktijk ook aan de overeenkomst te houden. Saudi-Arabië is het belangrijkste OPEC-lid omdat dit land het meeste olie produceert ten opzichte van de andere OPEC leden. Ook dit land houdt zich aan de afspraken en heeft zelfs de olieproductie verder gereduceerd dan ze aanvankelijk hadden vast laten leggen. Het land geeft daarmee het goede voorbeeld aan de andere leden van de OPEC. Iran heeft echter wel aangegeven dat ze haar olieproductie zal gaan verhogen. Als dit land daadwerkelijk haar voornemens gaat uitvoeren dan lapt ze daarmee de afspraken aan haar spreekwoordelijke laars. Dan zal het olieaanbod van de OPEC minder sterk afnemen.