Wat is een zendmast?

Een zendmast is een hoge constructie die voorzien is van antennes en andere zendapparatuur waardoor de mast signalen kan zenden en ontvangen. Een zendmast wordt ook wel een radiomast genoemd, een televisietoren of Tv-toren. Het zijn dikwijls zeer hoge constructies die ver boven de bestaande bebouwing uitsteken of bovenop hoge gebouwen zijn geplaatst. Hierdoor worden de signalen die worden verzonden en ontvangen niet gehinderd door gebouwen, constructies, bomen en andere objecten. Op een zendmast kunnen meerdere antenne-eigenaren een antenne laten plaatsen. Dit kunnen bijvoorbeeld telecombedrijven zijn. in de praktijk zijn zendmasten vaak voorzien van meerdere antenne-installaties.

Waarvoor dient een zendmast?
De zendmast is in de eerste plaats een constructie. Op deze constructie zijn antennes bevestigd. De zendmast dient er voor om deze antennes zo hoog mogelijk in de lucht te houden. Uiteindelijk gaat het om het verzenden en ontvangen van signalen. De zendmast is puur ter ondersteuning hiervan en wordt daarom ook wel een ondersteuningsconstructie genoemd. De antennes die op een zendmast zijn geplaatst worden gebruikt voor de transmissie van verschillende signalen van telefoons, radio of televisie. Als men gebruik maakt van langegolf- en middengolfzenders zal men over het algemeen kiezen voor een metalen mast die zelf ook als antenne wordt gebruikt. ook kan men meerdere masten gebruiken waartussen een antenne wordt aangebracht.

Waaruit bestaat een zendmast?
Een zendmast bestaat in hoofdzaak uit twee onderdelen namelijk de antenne of antennes en de mast die de ondersteuningsconstructie vormt voor deze antennes.

  • Mast: De mast is een hoge constructie die bestaat uit een aantal verbindingen die voor extra stevigheid zorgen. Een voorbeeld hiervan is de vakwerkmast die uit een raamwerk van verbindingen bestaat. Deze verbindingen zijn metalen buizen die in een driehoekvorm aan elkaar zijn verbonden voor extra stevigheid. De mast heeft meestal een witte of grijze kleur en is in de basis breder dan in de top van de mast. Soms bevat een zendmast een basis van beton of steen. Dit kan ook een gebouw zijn waarop een stalen mastvormige constructie is geplaatst. Veel zendmasten lopen uit op een punt.
  • Antennes: bovenaan de mast is een draad of dradenstelsel bevestigd aan de mast om als antenne te dienen. Daarvoor kan ook een stang of een stangenstelsel worden gebruikt. De delen zijn aan de zendmast bevestigd voor het ontvangen of uitzenden van elektromagnetische golven. Deze ¬†antennes kunnen ook uitsteken ten opzichte van de rest van de constructie.