Grote gemeenten weten niet waar asbestdaken liggen in 2017

Asbest is regelmatig in het nieuws geweest de afgelopen jaren.  Vooral als er een brand is geweest in een woning of bedrijfspand geeft men vaak aan of er hierbij asbest is vrijgekomen of niet. Asbestdeeltjes kunnen namelijk in de rookontwikkeling worden verspreid en kunnen daardoor gevaar opleveren voor mensen die zich binnen een bepaalde straal van de brand bevinden.  Uiteraard kan alleen asbest vrij komen wanneer er asbest aanwezig is.

Asbest 

Een bekende toepassing van asbest is de asbestplaten die op daken van loodsen, garages en schuren liggen. Deze platen vormen vrijwel geen bedreiging voor de gezondheid als men ze gewoon onaangeroerd laat liggen op de daken. Het gevaar voor de gezondheid ontstaat zodra men de asbestdaken gaat verwijderen of wanneer men bewerkingen uitvoert op de daken zoals boren, zagen, slijpen, schuren en andere activiteiten waarbij kleine deeltjes van het asbest vrij komen. Het is dan ook ten strengste verboden om dit te doen. Asbestdeeltjes kunnen bij inademing in de longen vast komen te zitten en longaandoeningen veroorzaken waaronder longkanker. Daarom is de overheid voorstander van het deskundig laten verwijderen van asbest. Daarover lees je in de volgende alinea meer.

Asbest verwijderen door DAV

Ook het verwijderen van asbest moet worden gedaan door een specialistisch bedrijf met speciaal daarvoor opgeleide vakmensen. Deze specialisten hebben de opleiding Deskundig Asbest Verwijderaar DAV behaald. Iemand met een geldig DAV certificaat mag asbest verwijderen maar moet zich daarbij uiteraard houden aan de voorschriften die hij of zij heeft gekregen tijdens de opleiding Deskundig Asbest verwijderaar. Dit houdt in dat de asbestverwijderaar speciale besvhermende kleding moet dragen en het asbest op de juiste manier van de daken moet demonteren.  Ook moet het asbest op de voorgeschreven manier worden ingepakt en getransporteerd.

Hoeveel asbest ligt er op daken?

De bovenstaande werkwijze is verplicht,  kortom een Deskundig Asbest Verwijderaar mag het asbest van daken halen en afvoeren. De asbestverwijderaar kan op verschillende manieren worden ingeschakeld.  De opdrachtgevers kunnen zowel woningeigenaren zijn als eigenaren van fabriekspanden en utiliteitsgebouwen. Ook de overheid kan opdracht geven om asbest te laten verwijderen. De overheid heeft echter lang niet altijd een duidelijk beeld van de hoeveelheid asbest die aanwezig is in de gemeente.

Niemand lijkt te wetrn hoeveel asbest in Nederland op de daken ligt. verschillende grote Nederlandse  gemeenten weten niet waar in hun regio asbestdaken liggen. Ook hebben deze gemeenten dikwijls geen idee of het asbest gevaarlijk is voor de gezondheid van de omwonenden. Dit komt naar voren uit een enquête van het televisieprogramma Kassa. Het onderzoek is gehoude  onder de vijftig grootste gemeenten in Nederland.

Onderzoek naar asbest

Van de 50 gemeenten die tijdens het onderzoek van kassa werden benaderd reageerden 39 gemeenten. Van deze gemeenten hadden volgens het onderzoek in totaal acht gemeenten de asbestdaken op woningen in kaart gebracht. De overige gemeenten moesten dit nog doen. De grmeenten hebben nog tot 1 januari 2024 de tijd om alle asbestdaken in kaart te brengen en te saneren. Het Rijk wil dat lokale overheden hierin het voortouw gaan nemen.

Gemeenten moeten hun burgers op de hoogte brengen. Ook moeten gemeenten burgers begeleiden bij de sanering van asbest. Daarbij dienen de gemeenten de burgers te informeren aan welke wet en regelgeving dient te worden voldaan bij de asbestsanering. Voor de sanering kunnen veel burgers aanspraak maken op een speciale subsidie.  Daar dienen ze ook hun burgers van op de hoogte te brengen. Ongeveer dertig van de vijftig benaderde gemeenten hebben hiervoor nog geen beleid ontwikkeld.