Drie grote Nederlandse steden hebben meest klimaatvriendelijke beleid in 2018

In de grootste Nederlandse steden is er sprake van de meeste luchtvervuiling van stikstof (NOx) en daarnaast is er in de grote steden ook veel overlast van lawaai. Toch voeren Amsterdam, Utrecht en Rotterdam wel het beste beleid met betrekking tot klimaatvriendelijkheid en gezondheid. Dit komt naar voren uit een onderzoek dat is uitgevoerd door een aantal organisaties:

  • Fietsersbond,
  • het Longfonds
  • Milieudefensie,
  • MENSenSTRAAT,
  • Natuur & Milieu,
  • Rover
  • Wandelnet.

Volgens het onderzoek van deze organisaties hebben de grote steden verschillende faciliteiten voor fietsers en voetgangers. Ook voor mensen die rijden met het openbaar vervoer zijn er veel voorzieningen. Bovendien hebben de grote steden meer oog voor het schoner en efficiënter gebruiken van auto’s dan andere gemeenten.

Duurzaamheid en klimaatvriendelijkheid
De organisaties die het onderzoek hebben uitgevoerd zijn van mening dat er meer gedaan moet worden aan duurzaamheid en gezonde mobiliteit in steden. Volgens Anne Knol van Milieudefensie kunnen gemeenten bijvoorbeeld veel meer inspanningen verrichtten om duurzame mobiliteit in steden mogelijk te maken. Het onderzoek maakt volgens Knol inzichtelijk waar de gemeenten in Nederland goed bezig zijn en op welke punten er nog verbetert kan worden. Op die manier kunnen gemeenten ook van elkaar leren. Zelfs de gemeenten en steden die goed scoren in het onderzoeken kunnen zichzelf optimaliseren. Met name op het gebied van luchtvervuiling en geluidshinder zijn nog veel verbeteringen door te voeren.