Overheid wil misstanden met EU-arbeidsmigranten harder aanpakken in 2019

De overheid van Nederland is bezorgd over de misstanden met betrekking tot arbeidsmigranten die in Nederland werkzaamheden verrichten bij Nederlandse werkgevers. Volgens de overheid werken er in Nederland in 2019 ongeveer 400.000 arbeidsmigranten uit andere Europese landen. Een groot deel van deze groep buitenlandse werknemers zou ongeschoold werk doen. Hierbij kun je denken aan productiewerk en werk in de agrarische sector. Hierbij kun je denken aan werk in de tuinbouw en landbouw. Daarnaast zijn er ook arbeidsmigranten werkzaam in de logitistieke sector en de bouw. Een groot deel van de arbeidsmigranten die in Nederland werkzaam is zou volgens de overheid niet goed op de hoogte zijn van hun rechten en plichten met betrekking tot de Nederlandse arbeidsmarkt.

Dat zorgt er voor dat deze groep werknemers kwetsbaar is op de arbeidsmarkt. Er bestaat volgens de overheid een grote kans dat buitenlandse werknemers worden uitgebuit of onder slechte leefomstandigheden worden gehuisvest. Verder is de overheid bezorgd over zogenaamde malafide uitzendbureaus die buitenlandse uitzendkrachten bemiddelen zonder zich aan de wetten en regels te houden die daarvoor gelden. Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken hebben afgelopen vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer hun zorgen geuit over deze misstanden en pleiten voor een harde aanpak. De ministers schreven: “Deze misstanden baren het kabinet zorgen. Zij zijn onacceptabel en schadelijk voor de reputatie van Nederland als beschaafd werkland”.