Bedrijven moeten anti-discriminatiebeleid ontwikkelen vanaf 2018 aldus staatssecretaris

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken wil dat bedrijven verplicht worden om een beleid te ontwikkelen waarmee discriminatie van sollicitanten wordt voorkomen. De Inspectie SZW zal volgens de staatssecretaris meer bevoegdheden krijgen om discriminatie door werkgevers bij het werven van personeel te bestrijden. Bedrijven die toch discrimineren tijdens sollicitatieprocedures kunnen rekenen op een boete. Op die manier worden bedrijven gedwongen de regels van de overheid op te volgen.

Van Ark gaf een aantal voorbeelden aan waardoor volgens haar controle op het anti-discriminatiebeleid belangrijk is: “Het is heel belangrijk dat een jongere die hard zijn best doet werk te krijgen, merkt dat het niet uit maakt wat zijn achternaam is. En dat een zwangere vrouw niet met een smoesje een vast contract wordt geweigerd, terwijl zij goed functioneert”. De staatssecretaris werkt op dit moment aan een wetswijziging op het gebied van het voorkomen van discruminatie op de werkvloer. Ook wordt er door haar gekeken hoe de Inspectie SZW zou kunnen optreden tegen discriminatie door uitzendbureaus. Het komende jaar worden door de Inspectie SZW “verkennende inspecties” uitgevoerd bij werkgevers en intermediairs.