AFM: weinig hypotheekaanbieders handelen in belang van klanten in 2018

Hypotheekaanbieders in Nederland zijn meestal niet transparant over de risico-opslagen die ze berekenen voor de rente van een hypotheek. In de praktijk zijn er maar weinig hypotheekverstrekkers die deze risico-opslag automatisch aanpassen wanneer klanten in een andere risicoklasse komen te vallen.

Volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) handelen in de praktijk maar weinig hypotheekverstrekkers vanuit het belang van hun klanten. Volgens de AFM moeten hypotheekverstrekkers risico-opslagen automatisch doorvoeren wanneer hypotheeknemers in een andere risicocategorie vallen. Er zijn een aantal hypotheekverstrekkers die de risico-opslag aanpassen als klanten hiervoor een verzoek indienen. Dit is volgens de AFM in strijd met een gelijke behandeling van klanten. De AFM geeft dit aan “omdat dit resulteert in een voorkeursbehandeling van proactieve klanten”.

Hypotheekaanbieders moeten proactiever zijn in het informeren van klanten om de opslag van hun hypotheek aan te passen. Ze moeten ze bijvoorbeeld aangeven hoeveel klanten moeten aflossen voordat ze in een lagere opslagklasse komen.