Bouwsector heeft 34.000 vacatures voor zijinstromers (m/v) in 2019

De Nederlandse bouwsector heeft een groot tekort aan personeel. Er staan vacatures open voor timmermannen, metselaars, kabellegers, ijzervlechters, elektromonteurs en installatiemonteurs. De komende vier jaar zijn tienduizenden zogenaamde zijinstromers nodig om een deel van de vacatures die open staan op te vullen. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw kunnen de openstaande vacatures op de bouw niet volledig worden ingevuld door buitenlandse arbeidskrachten of door de inzet van werklozen.

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) zijn er tussen 2019 en 2023 in totaal 94.000 extra arbeidskrachten nodig in de bouw nodig. Een deel van deze vacatures ontstaat omdat een aantal werknemers in de bouw met pensioen gaan en daardoor permanent de bouw verlaten. Daarnaast neemt ook de productiedruk op de bouw toe. Er is vanuit de krapte op de woningmarkt een aanzienlijke behoefte ontstaan aan nieuwbouw. Deze krapte zorgt er voor dat er voornamelijk meer behoefte is aan timmermannen (m/v). Tot 2023 worden 3700 meer vacatures verwacht vanaf 2018 voor deze beroepsgroep. Verder verwacht men een behoefte aan 2000 extra metselaars en ruim 700 stratenmakers.

Er worden meer woningen gebouwd in Nederland de komende jaren. Daarvoor is echter wel meer bouwpersoneel nodig. Er komen meer netto bouwbanen bij in Nederland. Momenteel wordt uitgegaan van een stijging van 314.000 bouwbanen, die op dit moment aanwezig zijn naar 336.000 bouwbanen over vijf jaar. Daarnaast neemt ook het aantal zelfstandigen in de bouw toe met 14.000. Kortom er komen ook meer zzp’ers bij in de bouw.