Opleiden van technisch personeel blijkt uitdaging in 2018

Veel bedrijven in de techniek merken dat er een krapte is aan personeel op de arbeidsmarkt. Er is een tekort aan beschikbaar technisch personeel op de arbeidsmarkt om alle openstaande vacatures in te vullen. Er zijn verschillende mogelijkheden om technische vacatures op te vullen. Als er wel personeel beschikbaar is maar als blijkt dat er gebrek is aan opleidingsniveau zal het bieden van aanvullende opleidingen noodzakelijk zijn. Het opleiden van technisch personeel blijkt echter niet eenvoudig in een markt waarbij elk uur telt omdat het te druk is.

Organisaties in de technische branche hebben een aantal uitdagingen op het gebied van opleidingen. Niet iedereen kan zomaar een opleiding in de techniek volgen. Affiniteit en technisch inzicht zijn belangrijke voorwaarden. Daarnaast moet iemand ook voldoende capaciteit hebben om kennis eigen te maken en toe te passen. Het maken van de juiste opleidingskeuze is voor veel mensen lastig. Dat is ook het geval voor mensen die overwegen om een technische opleiding te volgen. Voor 22 procent van de bedrijven is het kiezen van de juiste opleiding voor het personeel een probleem. Dat blijkt uit ROVC TechBarometer die tot stand is gekomen door een onderzoek dat in opdracht van het ROVC is uitgevoerd. Uit dit onderzoek komt ook naar voren dat 17 procent van de bedrijven het bieden van een goede begeleiding op de werkvloer lastig vind. Ook het motiveren van werknemers om een technische opleiding te volgen en af te ronden blijkt voor veel bedrijven in de techniek een lastig punt. Zeventien procent van de technische bedrijven in Nederland beschouwd dit als een uitdaging.

Veel bedrijven besteden het opleidingsbudget voornamelijk aan jonge werknemers geeft John Huizing aan. Hij is directeur bij ROVC. Veel werkgevers zouden de verwachting hebben dat bij jonge werknemers het hoogste rendement uit een opleiding gehaald kan worden. Geen wonder dat veel bedrijven BBL trajecten starten voor jongere krachten. Gelukkig kunnen ook oudere werknemers en werkzoekenden ook steeds meer in aanmerking komen voor opleidingstrajecten waaronder BBL. Bedrijven moeten toch breder en creatiever kijken om de krapte op de arbeidsmarkt op te lossen.