Opleidingsbeleid in de techniek kan beter in 2019

Het opleidingsbeleid dat gehanteerd wordt binnen de techniek kan worden geoptimaliseerd. Uit de ROVC TechBarometer komt naar voren dat 73 procent van de organisaties in Nederland het rendement (ROI) van opleiden niet in kaart brengt. De ROVC TechBarometer is een onderzoek dat uitgevoerd wordt door ROVC. Deze organisatie is een partner in trainingen en opleidingen voor technisch Nederland. Daardoor heeft het ROVC een goed beeld van de ontwikkelingen op leidingsgebied.

Opleiden binnen personeelsbeleid
Als men kijkt naar personeelsbeleid van organisaties in de techniek dan neemt opleiding en ontwikkeling een belangrijke plaats in. Bij 35 procent van de technische bedrijven is dit het belangrijkste thema van het personeelsbeleid. Ook het werven van technische personeel is een belangrijk speerpunt. In totaal geeft 19 procent van de technische bedrijven aan dat dit het belangrijkste aspect is van het personeelsbeleid. Tot slot is ook de duurzame inzetbaarheid een belangrijk onderwerp. In totaal geeft 16 van de bedrijven hier prioriteit aan.

Initiatief voor opleidingen
Personeelszaken of de afdeling HR is volgens het onderzoek slechts in 5 procent van de gevallen de initiatiefnemer voor het volgen van een technische opleiding. Dit is bijzonder want de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor personeelszaken geven wel aan dat er meer aandacht moet komen voor dit onderwerp. Over het algemeen is het echter de directe leidinggevende van de technicus die het initiatief neemt. Dat gebeurd in 43% van de gevallen. De technicus zelf is in 36% van de gevallen de initiatiefnemer. Het opleidingsbeleid voor bedrijven in de techniek kan beter in 2019.