SCP: werkgevers geven geen prioriteit aan inclusief personeelsbeleid in 2019

Inclusief personeelsbeleid is een relatief nieuwe term op de arbeidsmarkt. Het woord inclusief moet duidelijk maken dat werkgevers voor alle groepen op de arbeidsmarkt de mogelijkheid bieden om onderdeel te vormen van het personeelsbestand. Op een inclusieve arbeidsmarkt heeft iedere werknemer een plek en heeft iedereen ook evenveel kans op een baan. Een inclusief personeelsbeleid is organisatiegebonden en vormt een onderdeel van het human resource management.

De overheid vind het wenselijk dat bedrijven aandacht besteden aan een inclusief personeelsbeleid. Dit belang wordt echter niet door elk bedrijf zo ervaren en ook niet onderstreept in hun personeelsbeleid. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) geven bedrijven in Nederland maar weinig prioriteit aan inclusief personeelsbeleid. Zo besteden bedrijven weinig aandacht aan het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking of oudere werknemers. Dit staat in een rapport van SCP dat woensdag 9 oktober 2019 is verschenen.

Door de gunstige economische situatie hebben bedrijven volgens het SCP wel meer aandacht voor personeelsbeleid. Duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt worden door werkgevers wel al een verantwoordelijkheid gezien. Desondanks blijven maatregelen op dit gebied in de praktijk vaak uit. Zo gaf in de jaren 2015 en 2016 in totaal 9 procent van de ondervraagde werkgevers aan dat het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking een hoge prioriteit had. In 2017/2018 is dit percentage licht gestegen naar 14 procent.