Opleidingen worden belangrijk voor technisch personeel in 2019

De techniek is voortdurend in beweging en nieuwe ontwikkelingen worden bijna maandelijks bekend gemaakt in het nieuws. Dat zorgt er voor dat technische bedrijven er alles aan moeten doen om voorop te blijven lopen. In het verleden concurreerden veel bedrijven in de techniek vooral met andere organisaties in dezelfde branche binnen de landsgrenzen van Nederland. Tegenwoordig is de concurrentie wereldwijd. Men spreekt van een kenniseconomie omdat kennis in deze concurrentiestrijd een belangrijke rol speelt. Het opdoen van kennis is een belangrijk aspect van een organisatie. Niet alleen het eigen maken van kennis is van belang.

Kennis moet ook gedeeld en gespreid worden binnen de organisatie. Het opleiden van personeel heeft een steeds grotere rol gekregen bij bedrijven in de techniek de afgelopen jaren. Doormiddel van opleidingen kunnen werknemers hun kennis van de techniek op niveau houden. Bovendien kan kennis ook beter worden gedeeld in de organisatie als meerdere werknemers vaktechnische opleidingen hebben gevolgd. Dan kunnen de werknemers namelijk elkaar ondersteunen op kennisgebied. Men heeft dan als het ware kennisdragers.

Bedrijven kiezen er ook voor om bijvoorbeeld kennis van buitenaf aan te nemen. Dat kan tijdelijk zijn door het inlenen van uitzendkrachten, gedetacheerden of zelfstandigen zonder personeel (ZZP’ERS) maar ook door het daadwerkelijk aannemen van werknemers met specifieke kennis. Deze kennis kan trouwens van alle niveaus zijn. Zo zijn er bedrijven die specifiek op zoek zijn naar werknemers met een bepaalde mbo-opleiding die specifieke vaardigheden hebben in bijvoorbeeld de lastechniek en in bezit zijn van lascertificaten. Ook op HBO en WO niveau worden werknemers met specifieke kennis ingezet om bijvoorbeeld technische oplossingen te bedenken of tekeningen te maken.

Omdat de arbeidsmarkt in 2019 echter te maken heeft met een krapte is er nauwelijks specialistisch technisch personeel te vinden. Dat zorgt er voor dat ook in dit geval het opleiden van personeel een effectieve oplossing is. Technische opleidingen kunnen er voor zorgen dat het personeel dat al binnen het bedrijf werkt op het gewenste kennisniveau kan worden gebracht. Dat kost echter tijd en geld maar deze investeringen worden de komende tijd waarschijnlijk wel terugverdient want bedrijven in de techniek en de bouw krijgen het steeds drukker.