Vacatures voor technisch personeel in mei 2018

Het aantal vacatures voor technisch personeel neemt toe in de maand mei van 2018. Vooral in de installatietechniek en elektrotechniek zijn er veel vacatures voor elektromonteurs en installatiepersoneel. Dit komt door de drukte in de bouwsector maar ook door de energietransitie waardoor er steeds meer personeel nodig is voor het plaatsen en onderhouden van windmolens, zonnepanelen en warmtepompen. Deze nieuwe energievoorzieningen zullen in de toekomst alleen maar meer worden geïnstalleerd. Vooral nu de Nederlandse regering heeft besloten om het gebruik van aardgas als verwarmingsbron af te bouwen. Dat betekend dat de huidige gasgestookte cv ketels zullen verdwijnen. Misschien dat er eerst een tussenfase in werking wordt gezet waarin de gasgestookte cv-ketels in eerste instantie zullen worden vervangen of indien mogelijk worden omgebouwd tot een hybride-oplossing in de vorm van een hybride ketel gecombineerd met een hybride warmtepomp. Hoe de ontwikkelingen ook gaan plaatsvinden, 1 ding is zeker technisch personeel blijft nodig en de vraag naar technische specialisten zal toenemen vanaf 2018.

Tekort aan technisch personeel
Op de arbeidsmarkt komen vraag en aanbod van personeel bij elkaar samen. Dat betekend dat er een soort marktwerking optreed. Technische uitzendbureaus en andere arbeidsbemiddelaars in de techniek hebben een goed beeld van deze marktwerking. Het aantal vacatures in de techniek neemt toe. Installatiebedrijven en elektrotechnische bedrijven zetten steeds meer vacatures uit op de arbeidsmarkt. Ook bedrijven in de procesindustrie en de machinebouw vragen om meer personeel in de vorm van lassers, onderhoudsmonteurs en constructiebankwerkers. Er is echter een tekort aan deze vakkrachten. Dit tekort blijkt structureel te zijn omdat de vraag naar technisch personeel toeneemt maar het aanbod niet. Tijdens de economische crisis is er weinig geld geïnvesteerd in de technische sector en het scholen van technische vakkrachten. Er moet nu een inhaalslag worden gemaakt om er voor te zorgen dat er voor de toekomst voldoende geschoolde vakkrachten zijn.

Aandacht voor opleiding en BBL

Opleiding en ontwikkeling wordt een steeds belangrijker aspect in de techniek. Technische bedrijven investeren meer in de ontwikkeling van hun eigen vakkrachten en starten bovendien ook BBL trajecten. Daarvoor moeten de technische bedrijven wel als een erkend leerbedrijf worden aangemerkt. Ook uitzendbureaus investeren in BBL trajecten en opleidingen. Deze worden overigens niet alleen aan jongeren aangeboden. Ook oudere werklozen kunnen als ze affiniteit hebben met de techniek vaak in aanmerking komen voor een opleiding in de techniek via een technisch bedrijf of technisch uitzendbureau. Zo wordt het tekort aan technisch personeel opgevangen door ontwikkeling van het bestaande arbeidspotentieel. Er is namelijk nog voldoende capaciteit op de arbeidsmarkt. Alleen is er nog geen match tussen het aanbod aan vakkrachten en de vraag naar technisch personeel op de arbeidsmarkt. Uitzendbureaus en bedrijven kunnen en moeten er voor zorgen dat deze match wordt gerealiseerd. Op die manier wordt de werkeloosheid aangepakt en kan het tekort aan technisch personeel worden ingevuld.