Tekort aan technisch personeel treft maatschappij in 2018

Bedrijven in de technische sector en in de ICT branche hebben te maken met een groot tekort aan technisch personeel. Stijn Ettes van het kennisplatform mijnzakengids.nl heeft onderstaande tekst aangeleverd aan Technisch werken. Hierin wordt benadrukt wat het effect is van het tekort aan technisch personeel op de maatschappij. Arbeidskrachten met een opleiding in de techniek en ICT merken dat ze volop kans hebben op werk. Er zijn voldoende vacatures voor technische werknemers en ICT-ers. Doekle Terpstra de voorzitter van UNETO-VNI geeft aan:
“Op een bijeenkomst voor de installatiebranche krijgt een student installatietechniek zo van vier verschillende bedrijven een baan aangeboden, nog voordat hij of zij het diploma op zak heeft”.

Effect van tekort aan technici
UNETO-VNI is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel in Nederland. Het tekort aan personeel is geen nieuws maar er vloeien wel bepaalde problemen uit voort die een grote gevolgen hebben voor de maatschappelijke ontwikkelingen. De maatschappij is gericht op verduurzaming. Diverse domeinen in de samenleving lopen in toenemende mate in elkaar over. Dat zorgt er voor dat ICT-toepassingen in verschillende sectoren zijn geimplementeerd. Zowel in de energiesector is ICT aanwezig maar ook in de zorg en de sector mobiliteit. Geen enkele sector kan meer zonder de techniek aldus de heer Terpstra. Daardoor noemt hij de techniek de ruggengraad van de maatschappij. Dat zorgt er voor dat een tekort aan technisch personeel een effect heeft op de meeste sectoren waaruit de maatschappij bestaat. Het tekort aan technisch personeel is niet alleen een brancheprobleem maar een probleem voor Nederland. Daarom moet gezamenlijk naar oplossingen worden gezocht.