ROA: in 2022 groot tekort aan technisch personeel

Beschikbaar technisch personeel wordt steeds schaarser in Nederland. Dit merken werkgevers in de techniek en bouw maar ook uitzendbureaus die in deze sectoren personeel bemiddelen. Verschillende onderzoeksinstituten doen onderzoek naar het tekort aan personeel in de techniek en bouw zodat er helderheid ontstaat over de omvang van dit tekort.

Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt
Het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit van Maastricht heeft onderzoek gedaan naar de personeelstekorten de komende jaren. Hieruit komt naar voren van vooral de technische branche te maken krijgt met een fors tekort aan personeel. Om de twee jaar wordt door het ROA een voorspelling gedaan over de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarbij maakt het ROA onder andere gebruik van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en gegevens van het Centraal Planbureau. Het ROA kijkt naar de economische vraag in verschillende sectoren en vergelijkt dit met het aanbod aan studenten. De laatste gegevens haalt het ROA uit prognoses van het ministerie van Onderwijs.

Banengroei in Nederland
Waarschijnlijk zal het aantal banen in Nederland de komende vijf jaar toenemen met 520.000 arbeidsplaatsen. Vooral hoger opgeleide werkzoekenden hebben veel kans op een baan. Als deze hoger opgeleiden ook nog een technische opleiding hebben gevolgd is de kans al helemaal groot op werk. Niet alleen in de techniek worden meer banen verwacht, ook de ict heeft te maken met een forse banengroei. Veel bedrijven in de ict hebben moeite met het vervullen van vacatures. Het ROA verwacht voor ongeveer 87 procent van de ict-beroepen een tekort aan opgeleide werknemers. Hierbij kun je denken aan functies zoals software- en applicatieontwikkelaars.

Tekort aan technisch personeel
Het ROA geeft zoals eerder geschreven ook aan dat er een tekort ontstaat aan technisch personeel. Er zijn een aantal beroepen binnen de techniek waar zeker een tekort aan gekwalificeerd personeel wordt verwacht. We noemen een aantal voorbeelden van technische beroepen waarin een schaarste is aan personeel:

  • architecten,
  • ingenieurs,
  • elektriciens en elektromonteurs,
  • CNC verspaners,
  • Machinebankwerkers,
  • Installateurs.

Het blijkt dat er in de techniek wel steeds meer gediplomeerde technici van school af komen maar lang niet alle gediplomeerden zoeken ook daadwerkelijk een baan in de techniek. Dit geeft onderzoeksleider Didier Fouarge aan als een reactie op het onderzoek. Volgens hem zal de komende jaren zal de vraag naar techniek en technisch personeel toenemen. Er worden echter momenteel te weinig jongeren opgeleid op technische opleidingsinstituten om aan de personeelsvraag in de toekomst te kunnen voldoen. Dit heeft Didier Fouarge van het ROA in het NOS Radio 1 Journaal aangegeven.