Verbod op gasaansluitingen nieuwbouwwoning in 2019 roept vragen op in bouwsector

In 2019 zou er volgens het kabinet een verbod moeten komen op gasaansluitingen in nieuwbouwwoningen. Op die manier hoopt het kabinet het gebruik van aardgas terug te dringen en de energietransitie in Nederland verder te bevorderen. Het streven wordt daarnaast ook extra urgent vanwege de problemen met de gaswinning in Groningen. Door de aardbevingen die daar ontstaan ten gevolge van de gaswinning is de gaskraan verder dichtgedraaid. Dat betekend dat er in de toekomst steeds minder aardgas beschikbaar komt. voor bouwbedrijven is er echter veel onzekerheid met betrekking tot het verbod op gasaansluitingen in nieuwe woningen. Daar moet duidelijkheid over ontstaan aldus NVB-Bouw. Deze organisatie behartigd de belangen van bouwondernemers en aannemers in Nederland.

Verbod op aardgasaansluitingen in nieuwbouwwoningen
Komende zomer zal er een wetswijziging doorgevoerd worden door de overheid. Vanaf dat moment zijn bouwbedrijven niet meer verplicht om woningen aan te sluiten op het gasnet. Dit was tot die tijd wel verplicht. NVB-Bouw vind het wegvallen van de verplichting onduidelijk. Een algemeen verbod biedt volgens NVB-bouw meer duidelijkheid voor bouwbedrijven. Na de zomer van 2018 kunnen bepaalde gemeenten besluiten dat er geen aardgasaansluitingen worden toegepast terwijl andere gemeenten nog wel woningen laten bouwen met aardgasaansluitingen. Volgens voorzitter Piet Adema moet een gelijk speelveld worden gemaakt in de markt. Daarbij geeft hij aan dat er een groot maatschappelijk draagvlak aanwezig is voor het afscheid nemen van aardgas. Dit draagvlak wordt mede gevoed door de zorgen met betrekking tot de aardbevingsschade in Groningen ten gevolge van de aardgaswinning. Door duurzame energiebronnen te gebruiken wordt de emissie van CO2 beperkt en worden klimaatdoelstellingen meer haalbaar.

Nulwoningen en passiefhuizen
NVB-Bouw vertegenwoordigd ongeveer tachtig procent van alle bouwondernemingen. Een groot aantal leden is al bezig met het bouwen van aardgasloze woningen. Hierbij kun je denken aan nulwoningen, balanswoningen of passiefhuizen. Er moet nu echter doorgepakt worden aldus Adema. Er moeten meer passiefhuizen en nulwoningen worden gebouwd om de woningvoorraad klimaatneutraler te maken. De afgelopen jaren zijn er flink wat meer woningen gebouwd in Nederland. Er is meer aandacht voor duurzaam bouwen. De bijbehorende energietransitie is in volle gang.

Tekort aan technisch personeel
Er ontstaat een tekort aan technisch personeel. Veel installatiebedrijven hebben al een aanzienlijk tekort aan elektromonteurs en installatiemonteurs. Deze technici zijn naast de standaard woninginstallaties ook van groot belang voor de energietransitie. Zo zijn er ervaren installateurs nodig voor het installeren van hybride warmtepompen en aardwarmtepompen. Ook voor het plaatsen van zonnepanelen en slimme meters zijn elektromonteurs van groot belang. Aan dit personeel is een groot tekort. Daarom starten bedrijven BBL trajecten om leerlingen tot vakkrachten te ontwikkelen. Deze vakkrachten zijn van groot belang om de energietransitie in de zin van de omschakeling van aardgas naar andere warmtebronnen te maken.