Vacatures technisch personeel moeilijk invulbaar in mei 2017

Vacatures voor technisch personeel staan in mei 2017 verhoudingsgewijs lang open. Dat komt omdat het aanbod van technici op de arbeidsmarkt gering is. Er zijn nauwelijks gekwalificeerde technische krachten beschikbaar om de openstaande vacatures in te vullen. Dit merken technische bedrijven in de metaaltechniek, installatietechniek,  elektrotechniek en in de bouw.

Uitzendbureaus in de techniek krijgen veel aanvragen van opdrachtgevers.  Helaas moeten ook grote technische uitzendbureaus met omvangrijke netwerken toch regelmatig nee verkopen aan hun opdrachtgevers. Bedrijven stellen hun eisen in hun zoektocht naar technische jrachten naar beneden toe bij. Dit houdt in dat veel bedrijven de cv’s en sollicitaties die bij hun binnen komen minder streng beoordelen omdat het aanbod beschikbare krachten zo laag is. Dit biedt kansen voor werkzoekenden die een baan in de techniek ambiëren zonder dat  ze  daarvoor de juiste kwalificaties hebben.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er voor dat ook minder ervaren krachten een kans krijgen om in de techniek aan de slag te gaan. Met de juiste inwerktijd en opleidingen kunnen deze krachten ook in de toekomst een belangrijke bijdrage leveren aan het personeelsbestand van bedrijven in de techniek.