Bouwsector heeft 55.000 arbeidskrachten tekort in 2018-2022

De bouwsector heeft de komende jaren een groot tekort aan personeel. Door de toename in de nieuwbouwprojecten in zowel de woningbouw als de utiliteitsbouw ervaren veel bouwbedrijven werkdruk. Deze werkdruk kan slechts ten dele worden opgelost met hun eigen personeelsbestand. Bovenop de loonlijst van het bedrijf worden vaak uitzendkrachten, zzp’ers en andere flexkrachten ingezet om de werkdruk te verlagen en die pieken in de bouwproductie op te vangen. Ondanks de extra inzet van uitzendkrachten en ander personeel blijft een groot deel van de vacatures in de bouw onvervuld.

Tekort aan arbeidskrachten in de bouw
In de uitvoerende zouden in de periode 2018-2022 ongeveer 55.000 nieuwe arbeidskrachten nodig zijn. Met name in de periode tussen 2018 en 2020 wordt er een groot tekort aan personeel verwacht in de bouw. Deze conclusie is getrokken door het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB). Op donderdag 14 december 2017 heeft het EIB een onderzoek naar de bouwarbeidsmarkt gepubliceerd. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er in de bouw 20.000 extra krachten nodig zijn. Daarnaast zijn er in deze sector ongeveer 35.000 vervangende arbeidskrachten nodig wegens uitstroom van bouwpersoneel.

Instroom van bouwpersoneel
Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw komt de instroom van nieuwe arbeidskrachten in de bouw maar mondjesmaat op gang. De bouwarbeidsmarkt zou hierdoor tussen 2018 en 2019 verder onder druk komen te staan. Na 2019 zal de bouwarbeidsmarkt waarschijnlijk in rustige vaarwater terecht komen aldus het EIB.

Verloren arbeidsplaatsen komen terug
Tijdens de economische crisis is de bouwsector is hard geraakt. De economische crisis duurde zes jaar en in die periode zijn veel arbeidsplaatsen verloren gegaan in de bouw. Sommige bouwbedrijven moesten hun personeel noodgedwongen laten vertrekken uit de organisatie omdat ze te weinig opdrachten en te weinig rendement hadden behaald om het personeel aan het werk te kunnen houden.

Sommige bouwbedrijven gingen failliet waardoor er ook bouwpersoneel op straat kwam te staan. Tijdens de economische crisis zijn in Nederland in totaal 75.000 banen in de bouw verdwenen. Hiervan waren 60.000 arbeidsplaatsen verdwenen in de uitvoerende bouw. Daarbij kan men denken aan timmermannen, metselaars maar ook elektromonteurs en installatiemonteurs. Het aantal verdwenen functies is voor een deel afgedekt met natuurlijke uitstroom. Daarnaast zijn er helaas ook een aantal bouwvakkers voorgoed uitgestroomd omdat ze zich tijdens de economische crisis hebben laten omscholen in andere functies. De arbeidsplaatsen die echter door deze vertrokken bouwvakkers zijn achtergelaten komen terug. Dit houdt in dat er vacatures open komen te staan.

Vacatures nemen toe
Het aantal vacatures in de bouw neemt toe. Dit merken verschillende intermediairs die als toeleveranciers van personeel voor bouwbedrijven optreden. Hierbij kun je denken aan technische uitzendbureaus en VCU gecertificeerde uitzendbureaus. Deze uitzendbureaus hebben echter te maken met een tekort aan bouwtechnische uitzendkrachten. Daarom zetten deze uitzendondernemingen op hun websites meer vacatures open voor bouwpersoneel. Deze vacatures komen bovenop de vacatures die bouwondernemingen op hun eigen websites en jobboards zetten. Verschillende vacatures zijn dus in feite dubbel op internet te vinden. Uitzendbureaus krijgen bovendien ook dikwijls dezelfde vacatures van bouwbedrijven en installatiesbedrijven. Daardoor lijkt het aantal vacatures in de bouw al helemaal explosief te zijn gestegen.