Emissieloos vervoer biedt kansen voor Nederlandse bedrijven in China vanaf 2018

China is een groot land en heeft veel grote dichtbevolkte steden met een slechte luchtkwaliteit. De luchtkwaliteit is in sommige steden en industriegebieden zo slecht dat de gezondheid van de Chinese bevolking in die gebieden achteruit gaat. Daarom wil China de luchtkwaliteit verbeteren. Dat betekent dat er investeringen moeten worden gedaan. China wil het gebruik van fossiele brandstoffen afbouwen. De energievoorziening van China moet CO2 neutraler worden. Dat betekend dat kolencentrales gesloten moeten worden en windmolenparken moeten worden gebouwd. De energievoorziening van woningen en bedrijfspanden is echter één aspect. Ook het vervoer moet in de energietransitie meegenomen worden. Het autoverkeer in Chinese steden zorgt ook voor een aanzienlijke CO2 emissie en uitstoot van fijnstof. Daarom legt China de focus op emissieloos vervoer.

Verduurzaming van vervoer
De energietransitie in de vervoerssector van China is gericht op slimme mobiliteit en elektrisch rijden. Nederlandse bedrijven kunnen een bijdrage leveren aan deze energietransitie. Daarvoor is het belangrijk dat Nederland goede banden heeft met China. Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat heeft een bijeenkomst in Shanghai bezocht om er achter te komen wat China precies voor toekomstplannen heeft en hoe Nederlandse bedrijven daaraan kunnen bijdragen. Het bezoek van de staatssecretaris was een onderdeel van de Nederlandse handelsmissie naar China. Er zijn 39 Nederlandse bedrijven actief zijn op het gebied van duurzame mobiliteit en circulaire economie. De staatssecretaris geeft aan dat er veel interesse is in China in de manier waarop we in Nederland inzetten op slimme en groene mobiliteit. Chinezen zetten volgens de staatssecretaris “vol in op emissieloos vervoer”. Daardoor zijn de mensen in China erg benieuwd naar de innovatieve oplossingen die Nederland heeft bedacht op dit gebied aldus Van Veldhoven.

Emissieloos rijden
Er is wel sprake van een wisselwerking. Zo kunnen Nederlandse bedrijven op hun beurt ook weer leren van China. In China wordt alles groot aangepakt en worden bijvoorbeeld complete fabrieken gebouwd waar alleen maar elektrische auto’s worden gefabriceerd. In Nederland gebeurd dit niet op dergelijke grote schaal. Het is echter wel de bedoeling dat alle nieuwe auto’s in 2030 emissieloos zijn in Nederland. Dat betekend dat alle nieuwe auto’s die vanaf dat jaar deelnemen aan het verkeer geen uitstoot mogen hebben zoals CO2 en fijnstof. Deze ambitie lijkt echter te hoog gegrepen aangezien in 2018 slechts een klein deel van de nieuwe auto’s volledig elektrisch is aangedreven.