Waterstof biedt kansen voor technische bedrijven in Noord-Nederland vanaf 2019

In Noord-Nederland willen technische bedrijven graag aan de slag met waterstof en de mogelijkheden die deze duurzame energiebron biedt voor de energietransitie. Waterstof kan worden geproduceerd uit water en dat maakt deze brandstof veel duurzamer dan bijvoorbeeld aardgas. In Noord-Nederland weet men alles van de negatieve neveneffecten van het winnen en gebruiken van aardgas. Daarom wil men in Noord-Nederland graag koploper worden op het gebied van waterstof. Daarvoor hebben de Noordelijke provincies een zogenaamde ‘call’ ingediend bij Europa om aanspraak te maken op een bedrag 20 miljoen euro. Dit bedrag wordt door Europa verstrekt om lokale projecten te steunen op het gebied van waterstof. Nederland heeft brede nationale en international steun voor de call Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU). De cal wordt in ieder geval gesteund door 66 organisaties. Deze organisaties zijn zeer divers zo val ook het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder de organisaties die de cal steunen. Ook VNO-NCW en MKB Nederland ondersteunen de call.

Als Europa de call gunt komt er een bedrag van 20 miljoen euro vrij dat besteed kan worden aan middelen voor de productie, distributie, opslag en toepassing van waterstof. Bedrijven die bijvoorbeeld waterstofketels ontwikkelen en plaatsen in woningen kunnen ook gebruik maken van het bedrag. Daarnaast kan men ook op grote schaal waterstof produceren wat weer gunstig is voor de lokale industrie die waterstof als brandstof zou kunnen gebruiken. In Noord-Nederland zijn op dit moment al veel bedrijven actief die zich bezig houden met de verduurzaming van de chemie of de ontwikkeling van waterstofauto’s. Daarnaast zijn er ook bedrijven die waterstof willen ontwikkelen voor het opladen van batterijen en als brandstof voor het openbaar vervoer willen inzetten. Met de ondersteuning vanuit FCH 2 JU kunnen deze bedrijven de toepassing van waterstof verder optimaliseren en kunnen ook nieuwe start-ups zich bezig houden met de productie en toepassing van waterstof. De kans is groot dat er ook meer werkgelegenheid ontstaat in het noorden.