Beloningsverschillen in grote bedrijven moeten voorgelegd worden aan OR vanaf 2018

De directies van grote bedrijven moeten in de toekomst waarschijnlijk beloningsverschillen gaan bespreken met de ondernemingsraad (OR). Hiervoor is een wetsvoorstel ingediend door voormalig minister Asscher van Sociale Zaken. Komende dinsdag zal hierover in de Tweede Kamer worden gestemd door de Kamerleden. Waarschijnlijk zal een groot deel van de Tweede Kamer voor stemmen. Eerder hadden de VVD en het CDA tegen gestemd. Inmiddels lijkt D66 na een periode van twijfelen toch vóór het wetsvoorstel te stemmen. Ook andere partijen zoals de PvdA, SP, Denk, PVV en GroenLinks gaan waarschijnlijk voorstemmen.

Topsalarissen
Het wetsvoorstel werd ingediend vanwege de grote maatschappelijk verontwaardiging met betrekking tot de vaak enorme verschillen tussen de salarissen in de top van grote bedrijven en de salarissen van werknemers in lagere functies. Met name in grote beursgenoteerde bedrijven krijgen bestuurders vaak miljoenensalarissen. Deze salarissen liggen vaak vele malen hoger dan een modaal inkomen of modaal salaris dat ongeveer 37.000 euro op jaarbasis is. Deze verrijking van de top zorgt voor onrust binnen bedrijven en ook daar buiten. In de praktijk heeft de OR de mogelijkheid om bij de directie navraag te doen over de beloningsverhoudingen binnen hun onderneming.

Dit gebeurd in de praktijk echter maar zelden. Bovendien wordt er nauwelijks wat met de informatie gedaan. In totaal zou de directie van slechts twintig procent van de bedrijven beloningsverhoudingen met de ondernemingsraad bespreken. De OR zou het ook vaak lastig vinden om de beloningsverhoudingen met de directie ter sprake te brengen. Wanneer het wetsvoorstel wordt aangenomen zou dit beter geregeld moeten zijn.

Positie ondernemingsraad wordt sterker?
Bedrijven met meer dan honderd werknemers in dienst worden volgens het wetsvoorstel in de toekomst verplicht om de beloningen mondeling te bespreken met de ondernemingsraad. Minister Koolmees is de opvolger van Lodewijk Asscher en geeft aan dat de nieuwe wet er voor zal zorgen dat er meer bewustwording ontstaat bij bedrijven. Daarnaast zou de positie van de ondernemingsraad sterker worden in de toekomst door deze wet.