Grote luchtvervuilers moeten harder worden aangepakt in 2018

De Gezondheidsraad heeft afgelopen dinsdag een advies uitgebracht om de luchtkwaliteit in Nederland te optimaliseren. In dit advies staat onder andere dat het noodzakelijk is dat het huidige kabinet maatregelen neemt waarmee de luchtkwaliteit van Nederland wordt verbetert. Volgens de Gezondheidsraad zou de Nederlandse overheid bij haar beleidsbepaling niet moeten uitgaan van de Europese grenswaarden. Op dit moment gebruikt de Nederlandse overheid deze Europese grenswaarden echter wel als uitgangspunt. Volgens de Gezondheidsraad kan de Nederlandse overheid beter de waarden gebruiken van de WHO oftewel de Wereldgezondheidsorganisatie.

In dat geval zouden grote vervuilers harder moeten worden aangepakt in Nederland. Deze bedrijven zouden door de Nederlandse regering meer beperkingen opgelegd moeten krijgen zodat ze minder fijnstof en CO2 uitstootten. Op dit moment voldoet Nederland bijna aan de Europese randnormen. Desondanks zorgt luchtverontreiniging er voor dat veel mensen ziek worden en zelfs overlijden. Volgens de Gezondheidsraad zou het gaan om 12.000 sterfgevallen per jaar. Dat zorgt er voor dat luchtverontreiniging na roken een van de belangrijkste risicofactoren vorm om ziek te worden of te overlijden in Nederland. Daarom wil de Gezondheidsraad dat de overheid meer doet om de luchtkwaliteit in Nederland te optimaliseren. Met name in drukke steden en industriële gebieden zou er extra aandacht moeten worden besteed aan het beperken van de emissie van schadelijke stoffen in de atmosfeer.