Regie woningbouw meer in handen van de overheid vanaf 2018?

Verschillende spelers op de woningmarkt merken dat er problemen ontstaan tussen de vraag naar woningen en het aanbod aan woningen. Er worden wel nieuwe woningen gebouwd maar het nieuwe woningaanbod is in bepaalde regio’s van Nederland lang niet voldoende ten opzichte van de vraag. Lokale overheden blijken hier moeilijk grip op te kunnen krijgen daardoor zal de landelijke overheid de regie meer in handen willen nemen.

Nieuwbouwlocaties
Er zullen meer woningbouwlocaties moeten worden aangewezen aan de randen van steden en dorpen. Er wordt vanuit de provincies te weinig grond aanwezen die gebruikt kan worden voor het realiseren van nieuwbouwwoningen. In drukke stedelijke gebieden is er daardoor een tekort aan nieuwbouwwoningen. De overheid zou moeten aansturen in dit proces. De vraag is of dit gaat lukken want de landelijke overheid en de regionale overheden communiceren lang niet altijd in dezelfde taal en belangen.

Klimaatneutraal bouwen
De landelijke overheid zou overigens vanuit haar voorgenomen regierol wel sturing kunnen bieden aan het klimaatneutraal en CO2 neutraal bouwen. Als dat goed lukt zullen veel nieuwbouwwoningen bijvoorbeeld een passiefhuis of nulwoning kunnen worden waarbij de klimaatbelasting vrijwel nul is. De klimaatdoelstellingen kunnen dan beter behaald worden in Nederland.