Europese Commissie wil een Europese Arbeidsinspectie oprichten in 2018: Europese Arbeidsautoriteit (ELA)

In Europa is er sprake van een vrij handelsverkeer ook bewegen arbeidskrachten zich vaak over grenzen van landen heen. Dat betekend dat er steeds meer een Europese arbeidsmarkt ontstaat. Deze ontwikkeling zorgt er voor dat de Europese Commissie nadenkt over de wijze waarop de rechten van Europeanen die in andere EU-landen werken beter kunnen worden beschermd. Om die reden wil de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) oprichten.

Europese Arbeidsautoriteit (ELA)
Europese landen hebben op dit moment een nationale arbeidsinspectie. In Nederland is dit de inspectie SZW oftewel de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Andere landen hebben ook een eigen arbeidsinspectie en die blijken volgens de Europese Commissie regelmatig langs elkaar heen werken. Daardoor kunnen de rechten van arbeidskrachten in het geding komen. Om die reden wil de Europese Commissie een Europese Arbeidsautoriteit (ELA) gaan oprichten. Deze Europese arbeidsinspectie moet er voor zorgen dat bedrijven die de regels overtreden effectiever worden aangepakt.

EU-commissaris Marianne Thyssen van Werk en Sociale Zaken zou de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) graag volgend jaar invoeren. Bij deze nieuwe autoriteit zouden 140 mensen moeten werken. In 2023 zou de organisatie echter verder uitgegroeid zijn tot een professionele Europese arbeidsinspectie. Ieder jaar zou er 50 miljoen euro voor de Europese Arbeidsautoriteit (ELA) moeten worden vrijgemaakt. De lidstaten moeten nog bepalen waar het agentschap wordt gevestigd.

Europese arbeidsmigratie
Arbeidsmigratie is in Europa volop aanwezig. Als men het heeft over arbeidsmigratie dan doelt men op werknemers die van het ene land naar een ander land toe gaan om daar werkzaamheden uit te voeren. Naar schatting werken ongeveer 17 miljoen EU-burgers in een andere lidstaat en verblijven ze daar ook puur om arbeid te verrichten. Het aantal arbeidsmigranten ligt bijna twee keer zo hoog als tien jaar geleden. Daar bovenop zijn er ook nog dagelijks ongeveer 1,5 miljoen werknemers die iedere dag de grenzen oversteken om in het buurland werk te verrichten. Dit zijn allemaal arbeidskrachten die beschermd moeten worden. Zo moeten ze beschermd worden tegen ontduiking van de arbeidstijdenwetgeving. Ook moeten deze werknemers beschermd worden tegen uitbuiting. Het streven is naar equal pay. Met eyal pay doelt men in feite op gelijk loon voor de werknemers. In EU verband zou dat betekenen dat de arbeidsmigrant een gelijkwaardig loon (equal pay) moet hebben ten opzichte van de werknemer in het gastland waar hij of zij werkzaam is. De Europese Arbeidsautoriteit (ELA) zou onder andere op deze aspecten toezicht kunnen houden en waar nodig kunnen ingrijpen.