Energieprijzen daalden 34 procent waardoor de inflatie ook afneemt in 2023

De inflatie vormt een probleem voor de economie. Consumenten merken dat de prijzen voor luxeproducten omhoog gaan maar ook voor consumptiegoederen. De prijzen stijgen zo sterk dat burgers proberen meer inkomsten te krijgen. Ze kloppen bij werkgevers aan voor meer loon. Deze ontwikkeling wordt overigens niet door alle analisten als een positieve ontwikkeling beschouwd. Er kan een loonprijsspiraal plaatsvinden.

Energieprijzen

Echter zal deze uitwerking geen effect hebben op de energieprijzen. Deze prijzen dalen aanzienlijk ten opzichte van vorig jaar. Daar moet overigens wel bij vermeld worden dat de prijzen in 2022 voor elektriciteit en aardgas wel zeer explosief waren gestegen. Ten opzichte van die piek liggen de energieprijzen in 2023 ongeveer 34 procent lager. Dat is nog steeds niet heel laag maar de prijzen dalen wel.

Voedingsmiddelen

De prijzen voor voedingsmiddelen stijgen echter nog wel. Daardoor komen de totale inflatiecijfers niet veel lager uit. Zo betaalden Nederlanders in juli nog ongeveer 11,7 procent meer voor voedingsmiddelen dan in juli 2022. De ECB probeert door de renteverhogingen er voor te zorgen dat mensen minder geld gaan uitgeven. Lenen wordt namelijk duurder.