Gaat de inflatie in de eurozone omhoog in december 2019?

De inflatie in de eurozone is in de maand november van 2019 iets omhoog gegaan. Uit voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat is naar voren gekomen dat de inflatie in november uitgekomen is op 1 procent. Dat is behoorlijk wat hoger dan de 0,7 procent die in oktober 2019 werd genoteerd. De Europese Centrale Bank is positief gestemd over deze ontwikkeling.

ECB
Toch is men nog lang niet beland op de bijna twee procent inflatie die de ECB voor ogen heeft. Er heerst nog een hoop onzekerheid over de ontwikkelingen. De inflatie is nog steeds op ongeveer de helft van het door de ECB beoogde percentage. Toch kan de inflatie de komende tijd wel omhoog gaan. Dat is natuurlijk nog een beetje lastig in te schatten. De politieke ontwikkelingen zijn hierbij vooral van belang. Daarbij moet men onder andere kijken naar de handelsconflicten. Als deze worden opgelost kan er vanuit de industrie meer vertrouwen ontstaan en kunnen de handel en ook de financiële beurzen een behoorlijk forse groei doormaken.

Handelsakkoord
Een handelsakkoord tussen China en Amerika lijkt op handen. De vraag is echter of Trump na een dergelijk akkoord met China zijn peilen op Europa gaat richten. Dat is niet met zekerheid te zeggen. Donald Trump wil zich gaan richten op herverkiezing en heeft daarvoor positieve publiciteit nodig. Hij moet een aantal successen scoren. Een aantal goede handelsafspraken met andere landen en economische grootmachten zou heel gunstig voor hem kunnen zijn. Europa kan een goede handelsafspraak echter ook wel gebruiken. De export van Europese bedrijven mag wel verder omhoog. Ook de binnenlandse bestedingen kunnen wel omhoog.

Vertrouwen
Daar is echter een gevoel van zekerheid en vertrouwen voor nodig. Het economisch sentiment gaat in Europa langzaam maar zeker de goede kant op maar het herstel van dit vertrouwen is ook nog vrij pril en kwetsbaar. Daarom is het belangrijk dat de landelijke maar ook de Europese overheden er alles aan doen om zowel burgers als bedrijven een gevoel van vertrouwen te geven. Dat is de belangrijkste voorwaarde voor een hogere inflatie. Een hogere inflatie kan er overigens ook voor zorgen dat de rente niet meer kunstmatig laag gehouden hoeft te worden.

ECB Rente
Op dit moment is er nog steeds sprake van een kunstmatig lage rente. De zogenaamde depositorente is namelijk onder nul procent. Banken moeten nu dus geld betalen als ze geld onderbrengen bij de ECB. Dat zorgt er voor dat er geleend kan worden tegen lage rentes maar ook dat sparen totaal niet meer gunstig is. Een kunstmatige economische ingreep houdt over het algemeen niet lang stand. De marktwerking zal uiteindelijk altijd winnen.

DNB-president er is sprake van “overmatig risicozoekend gedrag” op de huizenmarkt in 2019

De president van De Nederlandsche Bank (DNB), Klaas Knot, heeft zich op vrijdag 13 september 2019 uitgesproken tegen de maatregelen die de Europese Centrale Bank (ECB) heeft afgekondigd afgelopen donderdag. De heer Knot deed zijn uitspraken in een persbericht. Daarin heeft Knot duidelijk zijn zorgen geuit over het beleid van de ECB en vooral over de effecten van dit beleid op de financiële markt. De topman is bang dat er een financieel ongezonde situatie ontstaat.

Mensen, bedrijven maar ook banken worden aangespoord om meer geld te lenen en meer geld uit te geven. Op die manier zou de economie en de inflatie worden gestimuleerd. Het is echter de vraag of de werkwijze van de ECB in de praktijk gaat werken. De schuldenlast neemt toe en Nederland wordt kwetsbaarder bij een nieuwe economische crisis. Daarnaast heeft de president van DNB het over “overmatig risicozoekend gedrag” op de huizenmarkt.

Doordat de hypotheekrente laag is gaan mensen meer geld bieden op woningen waardoor de woningprijzen omhoog zijn geschoten. Mensen hebben daardoor verhoudingsgewijs een behoorlijke hypotheeksom en schuldenlast. Daarnaast kan de waarde van woningen ook aanzienlijk omlaag schieten als de hypotheekrente omhoog gaat en het aanbod aan woningen toeneemt op de woningmarkt. Dat kan grote gevolgen hebben voor mensen die met hun hypotheek onder water komen te staan.

ECB heeft donderdag 12 september 2019 overleg in Frankfurt

Nog een paar dagen en dan komt de zogenaamde Governing Council van de ECB bij elkaar in Frankfurt voor een non-monetary policy meeting. Deze meeting, die op donderdag 12 september zal plaatsvinden, wordt door de financiële markten in Europa met belangstelling tegemoet gezien. Veel analisten verwachten dat de ECB tijdens deze meeting nieuwe plannen gaat ontvouwen waarmee het economisch klimaat in Europa kan worden bevordert. Er is sprake van veel onrust op de financiële markten. Daardoor wordt nauwelijks geld uitgegeven en worden investeringen uitgesteld. Deze ontwikkeling is niet alleen bij bedrijven merkbaar, ook onder consumenten is terughoudendheid in de uitgaven en spaart men voor onzekere tijden.

De ECB maakt er geen geheim van dat er zoveel mogelijk geld moet worden uitgegeven om de economie te stimuleren. Daarvoor heeft de centrale bank van Europa de afgelopen tijd al verschillende middelen in werking gezet. De depositorente staat al een tijdje op – 0,4 procent. Dat betekent dat banken geld moeten bijbetalen als ze hun kasgeld gaan uitzetten bij de ECB. De verwachting is dat de rente komende donderdag nog verder naar beneden zal worden bijgesteld. Daar heeft de ECB tijdens haar laatste bijeenkomst in de zomer van 2019 al op gezinspeeld. Komende donderdag zal het besluit hierover waarschijnlijk kenbaar worden gemaakt. Omdat veel mensen en bedrijven een nieuwe renteverlaging verwachten is de kans groot dat deze noodgreep wordt ingevoerd. Als dat niet wordt gedaan kan dit een negatief effect hebben op de beurs en de valutahandel.

Een lagere rente heeft een aantal interessante effecten op de economie. De nieuwe lage rente zorgt er namelijk voor dat banken worden gedwongen om na te denken over een negatieve spaarrente voor consumenten. In het geval van een negatieve spaarrente moeten consumenten betalen voor hun spaargeld als ze dat bij een bank onderbrengen. Aan de andere kant wordt de hypotheekrente ook lager als de ECB besluit om de rente verder te verlagen. Volgens de ECB zal dit beleid consumenten er toe moeten aansporen om minder geld te sparen en meer geld uit te geven. Toch is niet iedereen van mening dat dit effect daadwerkelijk zal worden bereikt. Er zijn namelijk ook genoeg consumenten die de ontwikkelingen in de politiek, wereldhandel en de bankensector uiterst zorgelijk vinden. Deze groep gaat geen extra geld uitgeven maar blijft angstvallig rustig en houdt het geld liever langer vast. Het beleid van de ECB brengt risico’s met zich mee.

Banken worden soepeler bij het verstrekken van krediet?

Volgens de Europese Centrale Bank (ECB) zijn de banken in Europa bereid om soepeler te worden met het verstrekken van kredieten. Deze uitspraak deed de Europese Centrale Bank (ECB) in een rapport dat woensdag 30 oktober 2013 werd gepubliceerd.

Volgens het rapport van de Europese Centrale Bank hebben de benaderde banken aangegeven dat ze in kwartaal vier van 2013 meer bereid zullen zijn om kredieten te verstrekken aan bedrijven. Deze verwachting is sinds het vierde kwartaal van het jaar 2009 niet meer uitgesproken door banken volgens het ECB.

Naast bedrijven zal het voor particulieren ook eenvoudiger worden om een lening bij een bank aan te vragen. Ook voor de verstrekking van hypotheken is de versoepeling van toepassing. Door deze geplande versoepeling van banken zal volgens het ECB het aantal leningen in de Eurozone stijgen.

De reden die banken aanvoeren voor de versoepeling in het verstrekken van leningen ligt in het economische herstel dat plaatsvindt in Europa. Het economische herstel dat nu langzamerhand in Europa tot stand komt schenkt banken vertrouwen. Hoewel banken voor het vierde kwartaal de prognose hebben uitgesproken om meer leningen te verstrekken blijkt volgens het ECB dat ze de afgelopen tijd juist minder kredieten aan bedrijven en particulieren hebben verstrekt. Hierbij is gekeken naar de afgelopen zeventien maanden. In deze periode zijn er juist minder leningen verstrekt.

Reactie Technisch Werken
Dat banken aarzelen met het verstrekken van kredieten is begrijpelijk. Een groot deel van de economisch crisis is ontstaan door een te veel aan kredieten dat door banken is verstrekt. Niet voor niets werd gesproken van een kredietcrisis. Dit heeft echter tot gevolg gehad dat vrijwel geen kredieten meer werden verstrekt.

Ook bedrijven die kredietwaardig zijn kunnen moeilijk een krediet van banken ontvangen. Daarnaast worden er weinig kredieten verstrekt aan bedrijven die willen investeren in nieuwe technologieën. Juist deze investeringen zijn van groot belang voor de positie van Nederland in de kenniseconomie.

Daarom is het van belang dat banken niet lukraak kredieten gaan verstrekken maar juist een zorgvuldige afweging gaan maken bij het verstrekken van leningen. Bedrijven die kredietwaardig zijn en een bijdrage willen leveren aan innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën moeten daarvoor de kans krijgen.