Wat is stagflatie?

Stagflatie is economische term die bestaat uit een samenvoeging van ‘stagnatie’ en ‘inflatie’, waarmee duidelijk wordt gemaakt dat de economische groei stagneert, de inflatie stijgt en de werkloosheid over het algemeen hoog blijft. Bij stagflatie is er dus ook sprake van geldontwaarding. Geld wordt door de inflatie minder waard waardoor de prijzen omhoog schieten. Echter is er ook sprake van een vertraging van de economische groei waardoor steeds minder mensen de prijzen kunnen betalen.

Geld is goedkooper geworden

Als de rente kunstmatig laag wordt gehouden omdat overheden overal in de wereld schulden hebben opgebouwd zal het geld steeds goedkoper worden. Het aanbod aan geld neemt toe doordat er meer geleend wordt. De economische zeepbel wordt zo steeds groter opgeblazen en dat is geen goed nieuws. Vooral wanneer de economische groei zelf vertraagd, tot stilstand komt of nog erger achteruit gaat.

Stagflatie is een combinatie van factoren

Bij het ontstaan van stagflatie is er meestal sprake van een combinatie van oorzaken. De twee belangrijkste oorzaken zijn fiscaal en monetair beleid en aanbodschokken. Aanbodschokken kunnen ontstaan wanneer een economie niet goed in staat is om goederen en diensten te produceren of aan te bieden. Deze schokken in aanbod kunnen ontstaan als er weinig productiemiddelen of weinig grondstoffen zijn. Ook bij een tekort aan personeel kan het aanbod van bepaalde producten en diensten afnemen. Juist dit tekort aan personeel is merkbaar geweest in 2021 en 2022. Ook het tekort aan bouwmaterialen en brandstoffen is duidelijk merkbaar geweest en heeft voor torenhoge prijzen gezorgd in de bouw maar ook aan de benzinepomp.

Monetair beleid en stagflatie

Daarnaast is er sprake van een probleem met betrekking tot het monetair beleid. De beleidsmakers van centrale banken vervullen op dit gebied een belangrijke rol. Toch is het niet eenvoudig om een monetair beleid te ontwikkelen in het wereldwijde politieke landschap. Er zijn vaak meerdere factoren waar rekening mee gehouden moet worden. Zo is al geruime tijd de rente vanuit de ECB extreem laag gehouden, het verhogen van deze rente zou logisch zijn maar dan komen verschillende landen met hoge schulden juist in de problemen. De stagflatie lijkt zich in 2022 al te ontwikkelen. De gevolgen van dit economische beleid vanuit de ECB zullen zeker merkbaar worden de komende tijd. Daarom wordt de druk op de ECB vergroot om de rente te verhogen en daardoor geld duurder te maken en inflatie een halt toe te roepen. Dan kan stagflatie wellicht worden voorkomen.