Loonstijging in maart 2023 gemiddeld op 7,3 procent vanwege inflatie

De inflatie in Nederland heeft er voor gezorgd dat veel mensen te maken hebben gekregen met oplopende kosten. Niet alleen de vaste lasten zijn voor veel mensen aanzienlijk hoger geworden ook voedingsmiddelen en andere producten zijn aanzienlijk in prijs gestegen. Voor consumenten breekt een lastige tijd aan waarin veel meer dan vroeger een keuze moet worden gemaakt tussen sparen en uitgeven, tussen nog even een uitkoop uitstellen of geheel afzien van een nieuwe aankoop. Er mag in Nederland gerust gesproken worden van een daling in de koopkracht en ook van een daling in het vertrouwen van consumenten in de economie. Om het gat in de koopkracht te dichten hebben vakbonden en werknemers er voor gepleit om meer loon te krijgen. Salarissen zijn de afgelopen tijd met forse percentage gestegen. In de maand maart van 2023 kwam deze stijging uit op zelfs 7,3 procent. Dit is volgens de werkgeversvereniging AWVN een nieuw record. De loonstijging van maart ligt daardoor voor het eerst sinds een hele periode hoger dan het percentage van de inflatie.

Dit inflatiepercentage kwam namelijk uit op 4,4 procent. In Nederland werden in totaal 25 collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in afgelopen maand. Deze cao’s zijn van toepassing op ongeveer 250.000 werknemers. De verschillen zijn groot. Meer dan 200.000 zorgmedewerkers in ziekenhuizen en revalidatiecentra zullen de komende twee jaar in totaal 15 procent extra salaris ontvangen. Deze enorme percentages zorgen er echter niet voor dat de inflatie zal dalen. Integendeel hoe meer geld mensen te besteden hebben hoe meer geld er in de economie komt. Dat betekent feitelijk dat mensen ook meer inflatie in de hand werken. De komende tijd zal Nederland waarschijnlijk nog niet klaar zijn met de inflatie. Ondanks de druk van de ECB om de inflatie naar twee procent te brengen blijkt ook de ECB niet in staat om deze ontwikkeling te keren. Bovendien is de ECB zelf ook schuldig aan de oplopende rente vanwege het ECB beleid de afgelopen jaren. Er is in Europa veel te veel geld gecreëerd waardoor het aanbod van geld mede door de ECB veel te groot is geworden. Hoe meer geld in de economie hoe groter de kans op een stijgende inflatie.