Nederlandse inflatie in maart op 9,7 procent, hoogste percentage in 46 jaar

De Nederlandse inflatie kwam in maart 2022 uit op 9,7 procent uit. Dat is een extreem hoog percentage als je kijkt naar de afgelopen jaren. In 46 jaar tijd is het inflatiepercentage niet zo hoog geweest. Er wordt door economen gekeken naar de oorzaken van dit hoge percentage. Volgens de meeste economen heeft ook de Europese Centrale Bank (ECB) hier een belangrijke rol in. De ECB heeft namelijk een beleid waarbij veel geld in de economie wordt gestoken. Sinds het begin van 2015 koopt de ECB iedere maand schulden op van overheden en banken. Op die manier komt er steeds meer geld in de economie maar het beleid van de ECB is niet natuurlijk. Overheden hebben meer geld te besteden.

Daarnaast kunnen banken ook gemakkelijker geld verstrekken. Dat zorgt er voor dat mensen ook gemakkelijker geld lenen. Kortom geld is goedkoop omdat het aanbod aan geld goedkoop is. Omdat mensen meer kunnen lenen worden bepaalde producten aanzienlijk duurder. Denk hierbij aan woningen. Daarnaast wordt energie zoals aardgas, elektriciteit, benzine en diesel duurder. Dat zorgt er voor dat mensen steeds meer geld moeten besteden. Al deze ontwikkelingen zorgen er voor dat de inflatie juist toeneemt. Hoe meer mensen uitgeven hoe hoger de prijzen worden en dat heeft weer een effect op de inflatie. Verschillende economen zijn voorstander van het verhogen van de ECB rente zodat geld minder goedkoop wordt. Het verhogen van de ECB rente zou pas moeten beginnen als het opkoopprogramma van de ECB wordt afgebouwd. Dit gebeurd pas op zijn vroegst in juni dit jaar.