Inflatie Eurozone gestegen met 1,7 procent in april 2019

Op vrijdag werd bekend gemaakt dat de consumentenprijzen zijn in april 2019 gemiddeld 1,7 procent zijn gestegen in vergelijking met dezelfde periode in 2018. Het Europese statistiekbureau Eurostat heeft deze gegevens bekend gemaakt. De inflatie gaat omhoog. In de maand maart was er volgens Eurostat nog sprake van een stijging van 1,4 procent. Als men de prijsstijging in de energie niet meerekent dan is de prijsstijging op jaarbasis 1,3 procent terechtgekomen in de maand april. In april stegen de energieprijzen in met 5,4 procent in alle Europese eurolanden. Deze prijsstijging is het gevolg van de oplopende olieprijzen. Daarnaast zijn ook de prijzen in de dienstverlenende sector aanzienlijk gestegen. In die sector steeg het prijsniveau volgens Eurostat met 1,9 procent. De Europese Centrale Bank (ECB) vind de cijfers over de inflatie van groot belang.

Maatregelen vanuit ECB
Het doel van de ECB is de inflatie net onder de 2 procent te houden. De afgelopen maanden steeg de inflatie weer maar deze ontwikkeling volgde op een daling van de inflatie aan het einde van 2018. Toen de inflatie afnam aan het einde van dat jaar waren er verschillende economen die zich afvroegen of het verstandig was om nieuwe maatregelen te nemen vanuit de ECB. Eerder had de ECB de economie gestimuleerd door goedkoop geld uit te lenen naar Europese banken. Daardoor is de rente op geld enorm omlaag gegaan. Het gevolg was lage hypotheekrente én lage spaarrente. Dat bracht voor consumenten en bedrijven zowel voordelen als nadelen. Nu de economie weer stabiel is geworden en de prijzen weer stijgingen is er meer vertrouwen. De ECB zal in 2019 waarschijnlijk geen nieuwe maatregelen invoeren om de economie op gang te brengen.