Salderingsregeling wordt vanaf februari 2024 niet afgebouwd

De salderingsregeling voor zonnepanelen is een veelbesproken onderwerp in het nieuws. Doormiddel van salderen kunnen eigenaren van zonnepanelen de opgewekte zonne-energie terug leveren aan het energienet en daarmee hun energierekening verlagen. In feite zijn eigenaren van zonnepanelen doormiddel van de salderingsregeling een soort energieleveranciers geworden. Daardoor kunnen ze de investering van de zonnepanelen als het … Read more

Miljoenen slimme meters moeten vervangen worden vanaf 2024

De komende jaren meten Nederlandse netbeheerders ongeveer tweeëneenhalf miljoen slimme meters vervangen bij huishoudens. Dat komt omdat deze meters een speciaal communicatienetwerk gebruiken dat binnenkort verdwijnt. Door het vervangen van de slimme meters krijgen netbeheerders het nog drukker. Bovendien zijn er ook veel kosten aan het vervangen van de slimme meters verbonden. Een exact bedrag … Read more

Minder vraag naar uitzendkrachten in februari 2024?

Vandaag heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek gegevens bekend gemaakt over de situatie op de arbeidsmarkt in de laatste periode van 2023. Hieruit kwam onder andere naar voren dat het aantal uitzendkrachten aan het einde van afgelopen jaar is gedaald. Desondanks is de vraag naar personeel gestegen en is de werkloosheid juist afgenomen. Hieruit … Read more

Voedselprijzen zijn in januari 2024 opnieuw gezakt

In januari 2024 zijn de prijzen van basisvoedsel weer gedaald. Tot basisvoedsel worden onder andere graan, mais en vlees gerekend. Sinds februari 2021 lagen de voedingsprijzen in Nederland niet zo laag als op dit moment. Als men kijkt naar de voedingsprijzen van januari 2023 dan lagen deze prijzen nu gemiddeld tien procent lager. De daling … Read more

Ruim de helft Oekraïense vluchtelingen werkt begin 2024 in loondienst in Nederland

Aan het einde van 2023 had ongeveer 55 procent van de Oekraïense vluchtelingen in Nederland een betaalde baan. Dit percentage ligt aanzienlijk hoger dan een jaar gelden. In 2022 kwam het aantal Oekraïense vluchtelingen dat betaald werk had in Nederland nog uit op 44 procent. Dit bericht is bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor … Read more

Nederlandse huishoudens hebben in 2023 weer veel geld op spaarrekeningen gezet

Het afgelopen jaar hebben huishoudens in Nederland weer veel geld op spaarrekeningen gezet. In 2023 is het totaalbedrag dat Nederlanders op hun spaarrekening hebben gezet gestegen met 15 miljard euro. Door dit extra spaargeld is het totale spaargeld van alle Nederlanders gezamenlijk op alle spaarrekeningen meer dan 576 miljard euro. Deze toename op het ge … Read more

Kennismigranten zijn belangrijk voor Nederlandse economie volgens DNB president Klaas Knot

Volgens de president van De Nederlandse Bank, Klaas Knot, hebben kennismigranten een grote toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie. De topman van DNB vind het belangrijk dat de overheid zich blijft inspannen om Nederland aantrekkelijk te maken en te houden voor kennismigranten. Klaas Knot deed deze uitspraak in het televisieprogramma Buitenhof. Tijdens dit programma ging … Read more

Transport extra Duitse windenergie wordt lastig in 2024

Niet alleen Nederland heeft te maken met een schaarse ruimte op het stroomnet, ook Duitsland heeft op dit gebied te maken met problemen. Doordat er in Duitsland nauwelijks meer capaciteit beschikbaar is in het energienet komt de distributie van windenergie in de knel. De afgelopen jaren heeft het land veel investeringen gedaan in het plaatsen … Read more

Overheid heeft nog geen oplossingen voor overvol stroomnet eind januari 2024

Door de installatie van zonnepanelen, warmtepompen en het gebruik van laadpalen voor elektrische voertuigen neemt het elektrische verkeer op het energienet toe. Het omvangrijke stroomverbruik zorgt er voor dat bepaalde regio’s in Nederland te maken krijgen met problemen. Vooral op piekmomenten waarin veel vraag is naar elektriciteit of wanneer er door de weersomstandigheden veel elektriciteit … Read more

EIB: productie nieuwbouwwoningen daalt met 11 procent in 2024

Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft in een prognose over 2024 een aantal belangrijke gegevens gepubliceerd over de bouwsector in Nederland. Hoewel er in Nederland sprake is van een woningtekort blijkt de bouwsector toch te maken te hebben met een krimp in de bouw van nieuwbouwwoningen. Volgens het instituut zal er in Nederland … Read more

Grootste koopkrachtstijging onder tweeverdieners met kinderen in 2024

Dit jaar gaan vrijwel alle huishoudens in Nederland er financieel iets op vooruit. Dit bericht heeft het budgetinstituut Nibud bekend gemaakt. Volgens deze organisatie heeft de stijging in de koopkracht vooral te maken met de loonstijging die in veel CAO´s is vastgelegd. Bovendien merken werknemers dat de heffingskortingen omhoog zijn gegaan. Dat zorgt er voor … Read more

IEA verwacht dat duurzame energie steenkool inhaalt in 2025

Het Internationaal Energie Agentschap (IEA) geeft aan dat er veel investeringen zijn gedaan op het gebied van duurzame energie. Toch zijn er wereldwijd nog veel energiecentrales die op steenkool draaien. Momenteel is steenkool zelfs de belangrijkste bron die wordt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. In energiecentrales worden steenkolen gebruikt als brandstof waarmee water wordt … Read more

Hypotheekrentes eind januari 2024 opnieuw gedaald volgens Van Bruggen Adviesgroep

Aan het einde van de maand januari hebben banken en andere geldverstrekkers opnieuw de rentes voor hypotheken verlaagd. Dit komt naar voren uit gegevens die bekend zijn gemaakt door Van Bruggen Adviesgroep. Volgens deze gegevens is er nog steeds sprake van een dalende trend in de hypotheekrente al zijn de sterkste dalingen op dit gebied … Read more

Starters kochten meer woningen in het laatste kwartaal van 2023

Starters hebben het lastig op de woningmarkt maar hebben toch meer woningen gekocht in het laatste kwartaal van vorig jaar. Als men de woningmarkt van het laatste kwartaal van 2023 vergelijkt met de woningmarkt in het laatste kwartaal van 2022 dan is er sprake van een stijging in het aantal verkochte woningen door starters. Met … Read more

In 2023 werd wereldwijd bijna 510 gigawatt aan groene-energiecapaciteit bijgebouwd

De afgelopen jaren hebben landen wereldwijd investeringen gedaan op het gebied van groene energie. Door de ontwikkeling en realisatie van verschillende projecten is er een grote toename gerealiseerd in de capaciteit van duurzame energie. Volgens het Internationaal Energieagentschap zijn er de afgelopen twee decennia elk jaar weer opnieuw records verbroken op het gebied van de … Read more

Deense investeerder wil kunstmatige energie eilanden bouwen in de Noordzee vanaf 2024

Copenhagen Infrastructure Partners is wereldwijd actief op het gebied van duurzame energie en behoort tot de grootste investeerders op dit gebied. Met name windenergie is voor het bedrijf een belangrijke sector waarin veel investeringen worden gedaan. De afgelopen tijd heeft het bedrijf onderzocht wat de mogelijkheden zijn om te investeren in een nieuw project in … Read more

Huizenprijzen in december 2023 weer gestegen volgens CBS

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft aangegeven dat de prijzen voor koophuizen in de afgelopen maand opnieuw zijn gestegen. Het is volgens het statistiekbureau voor het eerst in bijna een jaar tijd dat de prijzen van koopwoningen weer hoger zijn geworden ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Zowel het CBS als het … Read more

Meer vacatures voor installatiemonteurs verwacht vanaf januari 2024

Het aantal vacatures voor installatiemonteurs zal waarschijnlijk de komende tijd gaan groeien op de arbeidsmarkt. Er is al een groot tekort aan W-monteurs in Nederland maar door de vergrijzing zal dit tekort alleen maar toenemen. In de installatietechniek zijn veel monteurs die bijna de pensioenleeftijd hebben bereikt. Een grote groep van deze monteurs zijn echte … Read more