Overheid investeert miljard euro in stikstofreductie in de bouw tussen 2021 en 2030

De overheid wil de stikstofuitstoot in de bouw reduceren. Daarvoor zijn echter maatregelen nodig en geld heel veel geld. Daarom gaat het kabinet de bouwsector ondersteunen en een miljard extra investeren om de bouwsector uit de stikstofcrisis te halen. Natuurlijk heeft de overheid zelf ook een belangrijk rol gespeeld in de stikstofproblematiek. Daarom is een handreiking vanuit de overheid op dit gebied op zijn minst op zijn plaats. De overheid gaat tussen 2021 en 2030 in totaal een miljard euro investeren aan de bouw. Hiervan gaat een half miljard euro naar schonere vrachtwagens en bouwmachines. Daardoor moet de uitstoot van stikstof structureel gereduceerd worden. De andere helft van het bedrag wordt eerst nog niet geïnvesteerd maar wel gereserveerd voor de bouw. Er wordt namelijk nog nagedacht over andere maatregelen voor de bouwsector. Het geld dat nu nog niet aan de bouwsector wordt besteed wordt daarom later ingezet.

Hoewel de coronapandemie de nieuwsberichten overheerst is de bouwsector naast de coronacrisis ook slachtoffer van strenge stikstofregels. Die zorgen er voor dat de bouwsector minder kan groeien en er in de praktijk minder woningen worden gebouwd. Dat is tegen de wens van het kabinet. De overheid wil namelijk dat er juist meer woningen worden gebouwd. De overheid komt dus met de stikstofmaatregelen met haar eigen wensen in de knel. Geen wonder dat er oplossingen gevonden moeten worden. eerder trok minister schouten 5 miljard euro uit voor een stikstofreductie in Nederland. Van dit bedrag was 2 miljard bestemd voor de reductie van stikstof in de landbouw, scheepvaart en de industrie. Daarnaast was 3 miljard euro bedoelt voor speciale natuurgebieden. De bouwsector krijgt nu ook geld om de hoeveelheid stikstof in die sector terug te dringen.

Hernieuwbare energiebronnen belangrijkste producent van elektriciteit vanaf 2020

Hernieuwbare energiebronnen krijgen steeds meer aandacht. Hierbij kun je denken aan zonlicht en windkracht. Deze energiebronnen blijven altijd aanwezig en zijn daardoor duurzaam en hernieuwbaar. Hernieuwbare energiebronnen kunnen niet opraken in tegenstelling tot fossiele brandstoffen. Daarom zullen fossiele brandstoffen op een gegeven moment verdwijnen. De energietransitie zorgt er voor dat fossiele brandstoffen verleden tijd worden.

In 2025 zullen hernieuwbare energiebronnen echter de belangrijkste hedendaagse energiebronnen in een hoog tempo vervangen. Zo zullen steenkolen gaan verdwijnen uit de productie van elektriciteit. Het International Energy Agency (IEA) heeft dinsdag 13 oktober 2020 de resultaten gepubliceerd van het rapport World Energy Outlook. Hierin staat dat hernieuwbare energiebronnen in 2025 de belangrijkste bron zijn voor de productie van elektriciteit in plaats van kolen.

Met name zonlicht zal een belangrijke rol (blijven) vervullen in de verduurzaming in de energiebehoefte. Er worden steeds meer zonnepanelen geplaatst op woningen. Zonnepanelen zijn ideaal geschikt voor het opwekken van elektriciteit. IEA-topman Fatih Birol noemt zonne-energie de nieuwe koning van de wereldwijde elektriciteitsmarkten. Vanaf 2022 zullen ieder jaar records worden verbroken op het gebied van de elektriciteitsproductie uit zonnepanelen. Het gebruik van zonnepanelen wordt steeds meer gestimuleerd. Wetgeving en subsidies zorgen er voor dat er meer investeringen worden gedaan in zonnepanelen.

Coronamaatregelen worden aangescherpt op dinsdag 13 oktober 2020

De maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan worden op dinsdag 13 oktober 2020 aangescherpt. Het is nog onduidelijk welke maatregelen precies genomen zullen worden. Het kabinet is echter bezorgd over de huidige ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. Volgens ingewijden zullen er waarschijnlijk ingrijpende maatregelen worden doorgevoerd. Deze maatregelen zullen met name de detailhandel en de horeca gaan treffen. Daarnaast moeten gelegenheden waar mensen kunnen eten en drinken ook zeker rekening houden met verdere maatregelen.

Hierbij kun je denken aan een beperking van de openingstijden. Ook is het mogelijk dat bepaalde gelegenheden helemaal dicht moeten. Verder mag in winkels na 20.00 geen alcohol meer worden verkocht in Nederland. Daarnaast wil de overheid nogmaals benadrukken dat het thuiswerken door bedrijven meer moet worden ingevoerd. Het thuiswerken moet het nieuwe normaal worden in Nederland. Mensen moeten thuiswerken tenzij het echt niet anders kan. Daarnaast moeten werkgevers er voor zorgen dat het personeel op een veilige manier naar het werk kan komen. Verkeer via het openbaar vervoer wordt namelijk beperkt in Nederland. Ook het sporten in teamverband wordt verder beperkt. De kans is groot dat het sporten in teamverband gedurende een bepaalde periode geheel niet meer mag. Mensen moeten zich minder gaan verplaatsen waardoor het verspreiden van het virus moeilijker wordt.

Vermogen Nederlandse huishoudens neemt toe door stijging woningwaarde in 2019 en 2020

Het vermogen van Nederlandse huishoudens is van verschillende factoren afhankelijk. Er wordt hierbij niet alleen gekeken naar het spaargeld dat huishoudens op de bank hebben staan maar ook het daadwerkelijke bezit. Een belangrijk bezit van veel huishoudens is een koopwoning. De waarde van de koopwoning is daardoor van invloed op het totale vermogen van een huishouden. Toch is de woningwaarde eigenlijk meer een administratief gegeven. Dit vermogen komt namelijk alleen echt vrij als men de woning verkoopt. Toch is het voor het vermogen van huishoudens goed als de woningwaarde toeneemt.

Het vermogen van huishoudens in Nederland is de afgelopen tijd toegenomen. Op 1 januari vorig jaar hadden huishouden in Nederland een gemiddeld vermogen van 49.800 euro. Dit bedrag ligt 12.000 euro hoger dan het vermogen dat huishoudens gemiddeld hadden in het jaar daarvoor. Dit bericht werd dinsdag 13 oktober 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS is de toename in het vermogen voor een groot deel gekoppeld aan de toename in de woningwaarde. Het vermogen van huishoudens is in Nederland weer op het niveau beland van 2008. Dat is het jaar vlak voor de economische crisis. Nederland heeft ongeveer 7,8 miljoen huishoudens. Deze huishoudens beschikten gezamenlijk over 2.400 miljard euro aan bezittingen. Tegenover dit bezit stonden echter ook schulden. Deze schulden kwamen uit op 870 miljard euro. Hierdoor kom het totale vermogen uit op 1.540 miljard euro volgens het CBS.

Minister van Volksgezondheid: zet je schrap voor nieuwe coronamaatregelen vanaf 13 oktober 2020

Minister De Jonge van Volksgezondheid heeft het Nederlandse volk opgedragen om zich schrap te zetten voor aanvullende maatregelen om de coronapandemie te beteugelen. De minister heeft deze oproep gedaan na afloop van een overleg dat hij heeft gehouden met de belangrijke personen in de Nederlandse regering in de bestrijding van de coronacrisis. Dat zijn premier Rutte en de ministers Van Ark en Grapperhaus. De ministers hebben het onder andere gehad over de toename in het aantal besmettingen met corona in Nederland. Afgelopen weekend werd al duidelijk dat er waarschijnlijk meer maatregelen zouden worden doorgevoerd.

De minister van Volksgezondheid noemde de ontwikkelingen zorgelijk. Dat werd maandag 12 oktober 2020 nogmaals benadrukt. Toch wil de minister nog niet ingaan op de maatregelen die genomen moeten worden. Daarover wordt veel overleg gehouden. Ook premier Rutte stemt de maatregelen met verschillende belangrijke ministers en experts af. Zou nemen ook RIVM-directeur Jaap van Dissel en meerdere leden van het Outbreak Management Team (OMT) deel aan de overleggen over de coronacrisis. De overleggen zijn nog niet voorbij. Vanavond staat een nieuw overleg op de agenda in de veiligheidsraad met de burgemeesters van de 25 veiligheidsregio’s en met minister Grapperhaus.

Eerste vehicle-to-gridlaadplein in Nederland geopend

Afgelopen vrijdag is het eerste zogeheten vehicle-to-gridlaadplein van Nederland geopend in Lelystad. Een vehicle-to-gridlaadplein is een bijzondere plek waar elektrische voertuigen hun elektriciteit kunnen afstaan aan een elektriciteitsnet. Op het vehicle-to-gridlaadplein kunnen de voertuigen dus elektriciteit terugleveren aan het elektriciteitsnetwerk. Daarnaast kunnen de voertuigen ook op deze plek elektriciteit opnemen. De voertuigen kunnen dus ook opgeladen worden. Dat maakt een vehicle-to-gridlaadplein een unieke plek.

V2G-technologie

Het vehicle-to-gridlaadplein in Lelystad bevat een V2G-technologie. Hierdoor kunnen de auto’s bijgeladen worden maar ook stroom leveren aan een naastgelegen gebouw. Er staan in totaal tien V2G-laadpalen. De elektrische stroom die hier kan worden afgenomen is afkomstig van negentig zonnepanelen. De elektrische stroom wordt beschikbaar gesteld aan de elektrische deelauto’s van MyWheels. Wanneer de deelauto’s de elektrische stroom niet verbruiken kunnen ze deze terugleveren doormiddel van de V2G-technologie. Hierdoor kan de elektrische stroom alsnog worden benut. De afnemer van de elektrische stroom is een naastgelegen pand.

Proeftuin Slimme Laadpleinen

Het vehicle-to-gridlaadplein is aangelegd binnen het kader van de Proeftuin Slimme Laadpleinen. Dit is een programma dat onderdeel uitmaakt van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Deze nationale agenda wordt door het ministerie van Infrastructuur en Milieu gesubsidieerd. Mijndomein Energie heeft het vehicle-to-gridlaadplein geopend. Het is een onderdeel van hostingprovider Mijndomein.

Aantal faillissementen in 2020 lager dan in 2019

Als men denkt aan de coronacrisis dat denkt men in eerste instantie aan de gezondheid en maatschappij. Voor ondernemers komt er echter nog een factor bij namelijk het voortbestaan van het bedrijf. Het valt op dat veel ondernemers in Nederland er alles aan doen om toch door te gaan met hun onderneming. Gelukkig worden ze hierin ondersteund door de overheid die allerlei soorten maatregelen heeft bedacht. Hierbij kun je onder andere denken aan de NOW maatregelen. De overheid hoopt ondernemingen overeind te kunnen houden en zoveel mogelijk mensen hun baan te laten behouden.

Dat lijkt effect te hebben. Het aantal bedrijven dat failliet is verklaard in 2020 komt op dit moment nog ruim onder het aantal bedrijven dat vorig jaar is failliet verklaard. Zo gingen in de eerste veertig weken van 2020 in totaal 2.621 bedrijven failliet. Dat zijn er in totaal 264 minder dan het aantal bedrijven dat in dezelfde periode in 2019 failliet is verklaard. Bij een groot aantal bedrijven lijkt de NOW regeling vanuit de overheid effect te hebben. Daarnaast zijn bedrijven ook steeds creatiever geworden in het ondernemen met de coronamaatregelen. Zo bezorgen bepaalde bedrijven meer producten aan huis en zijn er ook bedrijven die hun activiteiten meer naar internet hebben verplaatst.

Iets meer bedrijven failliet in september 2020

In de maand september zijn in totaal 183 bedrijven failliet verklaard. Dat zijn 10 meer failliete bedrijven ten opzichte van de maand augustus toen er nog 173 bedrijven failliet werden verklaard. Dit werd maandag bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De kleine stijging in het aantal faillissementen zorgt er voor dat er een einde komt aan een periode van vijf maanden waarin het aantal faillissementen in Nederland juist was gedaald. De kleine stijging in het aantal faillissementen is natuurlijk niet bepaald een gunstig beeld. Toch moet deze ontwikkeling niet te pessimistisch worden beschouwd. Als men kijkt naar dezelfde periode in 2019 dan valt op dat het aantal faillissementen alsnog lager ligt.

De coronacrisis heeft natuurlijk haar sporen nagelaten bij bedrijven. Toch zijn veel bedrijven er in geslaagd om door te gaan. Een aantal bedrijven zal het echter moeilijk krijgen. De komende tijd zal duidelijk worden wat het effect echt is geweest van de coronapandemie op de faillissementen in Nederland. In de maand april was er overigens een piek in het aantal faillissementen. Toen werden 335 bedrijven failliet verklaard. Vanaf dat moment daalde het aantal faillissementen in Nederland juist. In de maand augustus werden zo weinig bedrijven failliet verklaard dat die maand een recordmaand werd. Toen kwam het aantal faillissementen zelfs uit op het laagste niveau in 21 jaar aldus het CBS.

Scherpere coronamaatregelen mogelijk vanaf medio oktober 2020

De overheid gaat waarschijnlijk strengere maatregelen nemen om de verspreiding van corona tegen te gaan. Er wordt door sommigen al gesproken over een nieuwe lockdown. Volgens bronnen aan de NOS wil de overheid alles op alles zetten om een lockdown te voorkomen. De vorige keer dat er een lockdown plaatsvond was in het voorjaar van 2020. Die lockdown had een goed effect op het bestrijden van het virus. Toch is het virus in Nederland nooit weggeweest. Nu het weer kouder en vochtiger gaat worden neemt de kans op een nieuwe coronabesmettingsgolf toe in Nederland.

Verschillende berichten over een toename in het aantal coronagevallen zorgt er voor dat de overheid niet langer kan afwachten. De ontwikkelingen kunnen niet op z’n beloop worden gelaten. De overheid heeft natuurlijk al verschillende maatregelen doorgevoerd. Onder andere het thuiswerken heeft aandacht gekregen. Bedrijven die hun personeel redelijkerwijs kunnen laten thuiswerken moeten dat ook doen. Er zijn bedrijven die deze druk vanuit de overheid niet nodig hebben maar er zijn ook bedrijven die juist onder druk moeten worden gezet om het thuiswerken te implementeren in hun bedrijfsbeleid.

Dat is eigenlijk ook het geval bij de burgers in Nederland. Sommige burgers houden zich keurig aan de anderhalvemeterafstand maatregel en de overige maatregelen. Daarnaast zijn er ook verschillende mensen die juist de regels minder nauw nemen. Berichten hierover verschijnen volop in de media. De overheid ziet de berichten ook en denkt na over handhaving van de maatregelen. Het is nu spannender dan ooit. In het voorjaar van 2020 ging Nederland naar de zomer toe werken. Dat was een gunstig perspectief. Nu staat men echter nog maar aan de begin van de herfst. Dat betekent dat de echte virusperiode nog moet komen. We wachten in spanning af wat de overheid gaat bedenken samen met het OMT. Er komt komende maandag nog een advies van de deskundigen van het OMT. De overheid zal dit advies meenemen in haar plannen.

Catshuisberaad over corona gestart op zondag 11 oktober 2020

Vandaag op zondag 11 oktober 2020 worden maatregelen besproken waarmee de overheid de komende tijd de coronacrisis wil gaan beteugelen. Aan het zogenaamde Catshuisberaad nemen verschillende belangrijke personen plaats die een grote invloed hebben op het beleid rondom de coronacrisis. Het Catshuis is de ambtswoning van de premier in Den Haag en wordt vaker gebruikt voor belangrijke overleggen. De coronacrisis is op zijn zachts gezegd een belangrijk onderwerp. Er zijn daarom verschillende bekende mensen aanwezig die vaker hun kennis en kunde over de coronacrisis hebben benoemd. Zo is premier Rutter aanwezig maar ook minister De Jonge van Volksgezondheid. Verder neemt ook minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid deel aan het gesprek. Een andere belangrijke deelnemer is directeur Van Dissel van het RIVM.

Waarschijnlijk komen er in oktober nieuwe coronamaatregelen. Afgelopen vrijdag heeft premier Rutte al gewaarschuwd dat hij niet zal aarzelen om extra maatregelen in te voeren wanneer dat nodig zal zijn. De extra maatregelen zijn noodzakelijk als het aantal nieuwe besmettingen zal toenemen. Minister De Jonge heeft zijn grote bezorgdheid ook al geuit over de 6500 nieuwe coronabesmettingen. De minister van Volksgezondheid gaf aan dat de Nederlandse bevolking zich moet schrap zetten. Het is echter onduidelijk welke nieuwe coronamaatregelen worden doorgevoerd. Ook is nog niet duidelijk of de minister en de premier een nieuwe persconferentie gaan houden komende dinsdag.

Onduidelijk of er dinsdag 13 oktober 2020 een persconferentie over coronamaatregelen gaat komen

Komende dinsdag worden waarschijnlijk meer maatregelen bekend gemaakt vanuit het kabinet om de coronacrisis te bestrijden. De minister De Jonge van Volksgezondheid heeft afgelopen zaterdag duidelijk gemaakt dat er waarschijnlijk meer maatregelen worden doorgevoerd vanuit de overheid. De regering van Nederland is zeer bezorgd over de verspreiding van het coronavirus in Nederland. Wereldwijd doet Nederland het nog niet bepaald goed in de aanpak om de coronapandemie te bestrijden. Het coronavirus verspreid zich steeds verder door de maatschappij. Met name in het drukke Westen van Nederland is het aantal besmettingen met het coronavirus vrijwel explosief toegenomen.

De overheid is gewend om de meeste nieuwe maatregelen bekend te maken doormiddel van een persconferentie. Het is echter onduidelijk of er een nieuwe persconferentie zal worden gehouden komende dinsdag. Wellicht kiest de overheid ook een andere methode waarin de mogelijke nieuwe maatregelen worden toegelicht. De Nederlandse regering lijkt het lastig te vinden om de coronacrisis onder controle te houden. Richting de herfst en winter is de kans groot dat het coronavirus meer slachtoffers gaat maken. Vooralsnog valt het aantal slachtoffers wel mee maar er zijn desondanks wel meer ziekenhuisopnames. Daarin zit een stijgende lijn de afgelopen tijd.

Deze stijgende lijn moet worden stopgezet om de coronapandemie onder controle te krijgen. Het is moeilijk om te bepalen welke maatregelen het meeste effect hebben. Er ontstaat onder andere veel discussie over de invoering van een mondkapjesplicht of van een nieuwe lockdown. De anderhalvemeter afstandmaatschappij blijkt niet altijd te handhaven in drukke omgevingen. Daar moeten ook oplossingen voor worden bedacht. De overheid is voor een groot deel afhankelijk van de bevolking als het gaat om het succesvol bestrijden van de coronapandemie.

Technicum zoekt ervaren technische krachten voor vacatures in oktober 2020

Het technische uitzendbureau Technicum is op zoek naar ervaren technisch personeel. Het uitzendbureau heeft verschillende vacatures op haar website staan die via social media worden gedeeld. Het valt op dat de vraag naar technisch personeel weer aan het toenemen is in oktober 2020. Er zijn steeds meer bedrijven die niet alleen vacatures open zetten maar ook daadwerkelijk personeel gaan aannemen. Dit is een nieuwe ontwikkeling in de coronacrisis. In de afgelopen maanden hadden veel bedrijven en uitzendbureaus wel vacatures open staan maar was dat meer voor vulling van vacaturewebsites, jobboards en bedrijven. De vacatures werden dan open gezet om de indruk te geven dat bedrijven het nog druk hadden.

Veel personeel werd echter niet aangenomen en bij navraag waren veel vacatures zogenaamd in de ‘koelkast gezet’. inmiddels wordt duidelijk dat er juist meer echte vacatures op de arbeidsmarkt verschijnen. Er worden meer vacatures vervuld door uitzendbureaus zoals Technicum maar ook door rechtstreekse werving. Verder valt op dat bedrijven met name gericht zijn op ervaren personeel en minder op aankomende vakkrachten. Technicum is een uitzendbureau dat bekend staat om het bemiddelen van ervaren krachten. Leeftijdsdiscriminatie is bij Technicum niet aan de orde. Het valt juist op dat bij Technicum veel oudere ervaren krachten aan een baan worden geholpen. Technicum weet namelijk dat ervaring met de jaren komt. ervaren krachten zijn vaak ouder, maken minder fouten en zijn loyaler aan opdrachtgevers.

Technicum zet zich echter ook in voor jongeren die graag in de techniek aan de slag willen. Door gemotiveerde jonge techneuten te laten samenwerken met oude ervaren krachten ontstaat een ideale mix waarbij het aanleren van vakmanschap centraal staat. Juist dit vakmanschap wordt gevraagd in vacatures bij technische bedrijven.

Meeste werknemers Microsoft mogen helft werkweek thuiswerken vanaf 2020

Thuiswerken wordt bij Microsoft onderdeel van het bedrijfsbeleid. Het bedrijf wil het grootste deel van haar werknemers voor in ieder geval de helft van het aantal uren thuis laten werken. Dit bericht van Microsoft werd op zaterdag 10 oktober 2020 bekend gemaakt. Werknemers van de techgigant mogen voortaan tot de helft van hun aantal uren op afstand werken aldus het bericht op het blog van het bedrijf. De meest werknemers kunnen er voor kiezen om thuis te werken. Toch kan niet iedereen deze keuze maken. Er zijn werknemers nodig die dagelijks toegang moeten hebben tot de hardware van Microsoft. Door het thuiswerken te bevorderen kan meer rekening worden gehouden met de individuele werkstijlen van de werknemers van het bedrijf. In totaal heeft het Amerikaanse techbedrijf in de maand juni ongeveer 163.000 mensen in dienst.

Het laten thuiswerken van een groot deel van de werknemers zal een forse verandering zijn voor het bedrijf. Dat vereist aanpassing van het personeelsbeleid. Het bedrijf wil er echter ook voor zorgen dat ze haar cultuur en specifieke kenmerken behoud. Er moet ook rekening worden gehouden met de zakelijke behoeften van Microsoft. Het Amerikaanse bedrijf is overigens geen trendsetter op dit gebied. Andere grote techbedrijven zoals Google, Facebook en Twitter hadden eerder al aangegeven dat ze flexibeler met de aanwezigheid van werknemers in kantoorpanden zouden omgaan. Thuiswerken lijkt steeds meer het nieuwe normaal te worden bij grote bedrijven. Het is echter afwachten hoeveel bedrijven dit goede voorbeeld zullen volgen. De coronacrisis is nog lang niet voorbij en thuis werken blijkt een belangrijke oplossing in dit geheel.

Dinsdag 13 oktober 2020 uitsluitsel over extra coronamaatregelen

De afgelopen tijd beheersen de coronamaatregelen de nieuwsberichten in de media. De Nederlandse bevolking is benieuwd of er nieuwe coronamaatregelen zullen komen en welke maatregelen dat zullen zijn. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. Deze Nederlandse minister geeft dinsdag 13 oktober 2020 uitsluitsel of er in Nederland nieuwe coronamaatregelen zullen komen in Nederland.

De minister is net als de rest van de Nederlandse regering erg bezorgd over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus in Nederland. Het aantal positief geteste personen blijft toenemen. Dat betekent dat er steeds meer mensen in Nederland zijn besmet met corona en dat er ook meer mensen besmet zullen worden als de maatregelen onvoldoende effect hebben. Daarom zullen aanvullende maatregelen vanuit de overheid waarschijnlijk onvermijdelijk zijn. Dat geeft ook de minister aan. Het bericht over de extra coronamaatregelen werd zaterdag 10 oktober 2020 bekend gemaakt. Dat gebeurde tijdens de presentatie van de app CoronaMelder.

Hoewel de minister zorgen heeft over de verspreiding van het coronavirus is er ook hoop. De minister hoopt namelijk dat de verspreiding van het coronavirus dit weekend zal afvlakken. Komende zondag wordt er echter opnieuw overleg gevoerd tussen de leden van het kabinet over de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus. De cijfers worden heel zorgwekkend genoemd door de overheid maar ook door de medische sector.

Voorzitter van Bouwend Nederland blijft tot 1 juli 2023

De huidige voorzitter van Bouwend Nederland, oud-minister Maxime Verhagen, blijft aan als voorzitter van de branchevereniging tot 1 juli 2023. Dit besluit heeft het algemeen bestuur van Bouwend Nederland genomen. Verhagen heeft in 2013 de positie van voorzitter van de branchevereniging overgenomen van zijn partijgenoot Elco Brinkman (CDA). Op dit moment heeft Verhagen 8 jaar lang als lang als voorzitter gefunctioneerd. Er zijn nog verschillende uitdagingen voor de bouwsector in Nederland. Hierbij kun je denken aan de coronacrisis die meerdere sectoren treft maar ook aan de stikstofproblematiek die vooral aan de bouwsector gebonden is. Ook de kwestie met betrekking tot PFAS is een punt geweest voor de bouwsector.

De komende tijd zijn de risico’s voor de bouwsector nog niet uit de weg. Dat betekent dat er een ervaren voorzitter nodig is die opkomt voor de belangen van Bouwend Nederland. Het bestuur van Bouwend Nederland heeft een „grote waardering” voor de inzet van Verhagen de afgelopen jaren. Daarnaast wil het bestuur „continuïteit en rust in de top van de vereniging” in de „roerige tijden voor de bouw- en infrasector.” Voorzitter Verhagen geeft in een reactie aan dat hij: „trots en dankbaar tegelijk” is op de verlening. In een toelichting geeft hij aan „De bouw- en infra is een belangrijke steunpilaar van de Nederlandse economie.” Verhagen wil vanuit zijn rol de „voortrekkersrol” van bouwsector behouden. Er zijn ook volop kansen voor de bouwsector. Hierbij heeft Verhagen het onder andere over verduurzaming en mobiliteit.

Bijna 8000 nieuwbouwwoningen verkocht in tweede kwartaal 2020

Het gaat goed met de verkoop van nieuwe woningen in Nederland. Er werden in het tweede kwartaal van 2020 ongeveer achtduizend nieuwbouwwoningen verkocht. Dit bericht werd vrijdag 9 oktober 2020 bekend gemaakt door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is dit verkoopaantal 24,5 procent hoger dan hetzelfde kwartaal in 2019. Niet alleen in het tweede kwartaal van 2020 werden meer woningen verkocht. Ook in het eerste kwartaal van dit jaar werden meer nieuwbouwwoningen verkocht. Het jaar 2020 is in ieder geval een goed jaar voor de woningverkoop.

Want er werden ook meer bestaande woningen verkocht in Nederland. De toename in de verkoop van bestaande woningen is echter wel minder groot dan de verkoopstijging in nieuwbouwwoningen. Opvallend is dat de prijzen van nieuwbouwwoningen wel minder sterk zijn gestegen. Zo stegen de prijzen van nieuwbouwwoningen in het tweede kwartaal met gemiddeld vier procent terwijl de prijzen van bestaande woningen stegen met 7,5 procent. De afgelopen jaren zijn de prijzen van woningen overigens jaar op jaar omhoog gegaan. Deze stijgende trend is al merkbaar vanaf het begin van 2014. In Nederland zijn de prijzen van koopwoningen overigens harder gestegen dan het gemiddelde in Europa. Van alle woningen bij elkaar kwam de gemiddelde prijsstijging in Nederland uit op 7,1 procent. In de gehele Europese Unie lag de gemiddelde prijsstijging op 5,2 procent.

OPEC verwacht een structurele daling in de vraag naar olie rond 2030

De OPEC is een grote speler op de oliemarkt van de wereld. Het is een samenwerkingsverband van meerdere grotere en kleinere olieproducenten. De OPEC-leden hebben aardolie vaak als één van hun belangrijkste exportproducten. Hoewel de leden van de OPEC decennia lang veel winst hebben kunnen halen uit de productie en export lijkt daar toch langzaam maar zeker een einde aan te komen. Verschillende prognoses hebben al aangegeven dat de vraag naar olie de komende jaren zal afnemen.

Inmiddels lijken ook de leden van de OPEC van deze ontwikkeling doordrongen. In de jaarlijkse langetermijnprognose van de OPEC wordt de verwachting uitgesproken dat aan het einde van de komende tien jaar de vraag naar aardolie waarschijnlijk structureel zal dalen. Het is voor het eerst dat de OPEC met een dergelijk bericht naar buiten komen. De afgelopen jaren heeft de OPEC eigenlijk altijd aangegeven dat de vraag naar olie weer zal toenemen. De olieprijs is echter al geruime tijd behoorlijk laag ten gevolge van een daling in de vraag naar olie. De lockdowns die werden ingevoerd ten gevolge van COVID-19 hebben een daling in de vraag naar olie teweeggebracht. Toch is dit niet de enige veroorzaker van de daling in de olievraag. Wereldwijd is er sprake van een verduurzaming waarin fossiele brandstoffen niet thuis horen.

De leden van de OPEC verwachten echter tot 2030 nog een stijging in de vraag naar olie. Deze stijging zou uitkomen op een olievraag van 107 miljoen vaten per dag. Op dit moment is de vraag naar olie nog 91 miljoen vaten. In de World Oil Outlook van 2019 lag de voorspelling voor 2030 nog ruim een miljoen vaten hoger. Hoewel de verwachting is dat de vraag naar olie zal stijgen staat de vraag naar olieproducten op dit moment nog onder druk. Om die reden is de olieproductie met ongeveer tien procent verlaagd.

Coronacrisis zorgt voor meer aandacht voor woningen in 2020

De aandacht voor woningen lijkt in 2020 alleen maar groter geworden. Dat blijkt overigens niet alleen op websites van makelaars waar veel mensen actief zijn. Woningen staan kort te koop en de animo is groot als er weer nieuwe woningen te koop komen te staan. Dat blijkt ook uit het aantal bezichtigingen en het feit dat er nog veel overbiedingen worden gedaan op woningen. De ABN AMRO heeft het in een rapport over de woningmarkt ook over het overbieden op woningen. Deze bank noemt het overbieden in 2020 zelfs de norm. Dat maakt duidelijk dat veel mensen interesse hebben in een woning en bereid zijn om daar meer voor te betalen.

Niet alleen in woningen heeft men meer interesse. Ook de woninginrichting begint voor veel mensen een belangrijke rol te spelen. Dit blijkt onder andere uit de grotere omzet en afzet van bouwmarkten en winkels die gericht zijn op woninginrichting. Het valt op dat met name internetbedrijven in de woninginrichting het goed doen. mensen blijven door de coronacrisis meer thuis. Ze werken thuis of zitten thuis in verband met coronaklachten. Dat maakt hun wereld in ieder geval een stuk kleiner. Het zorgt er ook voor dat mensen een andere woonwens krijgen. Mensen kunnen we voor kiezen om hun eigen woning opnieuw in te richten of een nieuwe woning te kopen. Vaak willen ze dan wel een woning met een aparte kamer of werkruimte in verband met thuiswerken.

Woningmarkt koelt af in 2021 aldus ABN AMRO

In eerste instantie ging de ABN AMRO er vanuit dat de woningmarkt in 2021 een dalende trend zou laten zien. Inmiddels heeft de bank haar verwachting bijgesteld. De bank gaat voor 2021 niet uit van een dalende trend in woningprijzen maar van een stabilisatie. Dat betekent dat de woningprijzen het komende jaar waarschijnlijk niet omhoog gaan maar ook niet heel sterk zullen dalen. Dat kwam naar voeren uit een rapport van de ABN AMRO over de woningmarkt. Dit rapport is donderdag 8 oktober 2020 gepubliceerd.

Uit een eerdere prognose van de bank kwam naar voren dat de woningprijzen waarschijnlijk zouden dalen in 2021. De bank ging uit van een daling van 2 procent. Inmiddels is deze verwachting dus bijgesteld en gaat de bank juist uit van een stabilisatie. De cijfers over de woningmarkt zijn daardoor positiever geworden. Ook in 2020 is de woningmarkt nog volop in beweging. Het aanbod is echter beperkt. Dat heeft voor een stijgend effect gezorgd in de woningprijzen.

De woningprijzen gaan in 2020 waarschijnlijk met zeven procent omhoog ten opzichte van vorig jaar. De hypotheekrente is een belangrijke factor die er voor zorgt dat veel mensen een woning kunnen kopen en betalen. Er wordt veel overgeboden op woningen. De ABN AMRO noemt overbieden zelfs de norm op de woningmarkt in 2020. Of er veel overbiedingen zullen worden gedaan in 2021 is nog maar de vraag. De woningmarkt lijkt aan het afkoelen maar dit proces gaat wel langzaam.

Oproep thuiswerken zorgt voor minder autoverkeer in oktober 2020

Na de oproep van de overheid om meer thuis te werken is het minder druk geworden op de Nederlandse wegen. Werknemers moeten van de overheid zoveel mogelijk thuis werken. Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de verkeersdeelname sinds de persconferentie met 11 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dat was in de week voor de oproep om meer thuis te werken een daling van ongeveer 8 procent. Volgens Rijkswaterstaat is de spits bovendien overdag minder druk. Dat komt met name omdat het woon-werkverkeer is gereduceerd op de Nederlandse wegen. Dit heeft veel te maken met de oproep om meer thuis te werken in verband met de coronacrisis.

De afgelopen maanden is de verspreiding van het coronavirus namelijk groter geworden in Nederland. Deze verspreiding maakt de maatschappij en de overheid bezorgd. Daarom moet er meer worden gedaan om thuiswerken te bevorderen. Verschillende bedrijven hebben al grote stappen gemaakt op het gebied van thuiswerken en hebben hun beleid daar zelfs op ingericht. Een aantal werknemers heeft zelfs van hun bedrijf faciliteiten meegekregen die het thuis werken aangenamer en ergonomisch verantwoorder maken. Zo zijn er bedrijven die laptops verstrekken maar ook bureaustoelen, bureaus en andere materialen. Er zijn wel verschillen tussen bedrijven. Sommige bedrijven zien zelf wel in dat thuiswerken een belangrijke factor is in de bestrijding van de coronacrisis terwijl andere bedrijven bijna gedwongen moeten worden om thuiswerken te bevorderen.