Negatieve inflatie mogelijk volgens ECB in 2020

De coronacrisis heeft een grote impact op de economie. Niet alleen Nederland merkt de desastreuze uitwerking van de coronacrisis in de economie ook de overige landen in Europa (en daar  buiten) hebben te maken met een economische teruggang. Een Duitse topeconoom van de Europese Centrale Bank (ECB), Isabel Schnabel, heeft gewaarschuwd voor de gevolgen voor de eurozone. De komende maanden kan er sprake zijn van een negatieve inflatie in de eurozone aldus de econoom. Het bericht werd afgelopen zaterdag al door persbureau Reuters bekend gemaakt.

De komende maanden zal de inflatie volgens Schnabel rond de 0 procent blijven schommelen. Een negatieve inflatie zal echter niet uitgesloten kunnen worden. Een negatieve inflatie is een inflatiecijfer dat lager is dan nul procent. Het inflatiecijfer is momenteel al bijzonder laag in de eurozone namelijk 0,1 procent. Dat is meer dan een procentpunt lager dan een jaar geleden. Het inflatiecijfer van dit moment is bovendien fors lager dan het inflatiecijfer dat de ECB nastreeft namelijk 2 procent. Mensen geven minder geld uit.

De inflatie kan eigenlijk nauwelijks meer worden gestimuleerd. De ECB heeft in de economisch redelijke tijd voorafgaand aan de coronacrisis veel maatregelen doorgevoerd en maximaal benut. Daardoor zijn de maatregelen vrijwel geheel op. Er moet volgens Schnabel gestreefd worden naar een eenheid in de monetaire unie. Vooral tijdens de crisis is een dergelijke eenheid van groot belang. Alleen samen kunnen we de economische problemen overwinnen.

BBL moet aandacht krijgen ook tijdens de coronacrisis in 2020

In 2020 is de arbeidsmarkt drastisch veranderd door de coronacrisis. De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat veel bedrijven in de overlevingsstand zijn gezet. bedrijven doen er alles aan om te blijven voortbestaan. Vaak wordt dan de nadruk gelegd op het overleven op korte termijn. Men moet de piek van de crisis overleven. Omdat de coronacrisis in een hele korte tijd voor grote veranderingen heeft gezorgd kijken bedrijven vaak minder naar de lange termijn. Een tekort aan ervaren vakkrachten is iets dat op de lange termijn bijvoorbeeld voor grote problemen kan zorgen. Omdat er te weinig aandacht uitgaat naar BBL trajecten ontstaan er voor de langere termijn gaten in de personele bezetting.

Bedrijven moeten dus ook tijdens de coronacrisis aandacht blijven houden voor de ontwikkeling en inzetbaarheid van hun personeel. Het personeel moet doormiddel van opleidingen en trainingen op niveau worden gehouden. Het specialiseren en het verbreden van de inzetbaarheid van personeel kan doormiddel van verschillende opleidingsvarianten worden bevorderd. De BBL-varianten zijn over het algemeen de langlopende varianten. Daarvoor is veel tijd en aandacht nodig op de werkvloer. Toch is deze investering niet voor niets. Door het opleiden van aankomende vakkrachten worden personeelstekorten in de toekomst beperkt. Ook in 2020 moet er dus aandacht worden besteed aan personeelsontwikkeling en BBL.

Technisch werken merkt opleving technische arbeidsmarkt eind juni 2020

De technische arbeidsmarkt is halverwege het jaar 2020 weer volop in beweging. Er wordt veel personeel gevraagd in de bouw en techniek. Het betreft echter wel tijdelijke functies. Veel bedrijven hebben wel de intentie om personeel langere tijd aan het werk te houden. De spreekwoordelijke ‘horizon’ van veel technische bedrijven reikt echter te kort. Dat betekent eigenlijk dat de meeste bedrijven tot de bouwvak kunnen kijken en dat de periode daarna onzeker is.

Het is dus niet verwonderlijk dat bedrijven de piekperiode gaan opvangen met flexkrachten zoals uitzendkrachten en gedetacheerd personeel. Ook in de coronaperiode is de werkgelegenheid van flexwerkers vooral aanzienlijk toegenomen voor reguliere werkzoekenden is er vaak nauwelijks aanbod. De vacatures die open staan zijn vaak voor specialisten en omdat de tijd zo onzeker is verstrekken bedrijven niet of nauwelijks tijdelijke of vaste contracten.

Voor uitzendkrachten in de techniek is een veel gunstiger periode aangebroken. Technicum uitzendbureau zoekt technisch personeel voor tijdelijke functies maar ook voor langere tijd. Mocht je interesse hebben in werk voor langere tijd of voor bijvoorbeeld de vakantie periode dan is Technicum het juiste adres. Kijk via de knop vacatures Technicum naar het actuele vacatureaanbod van deze specialist op de technische arbeidsmarkt.

Op 27 juni 2020 werd gestaakt door de nachtploeg van Tata Steel

Afgelopen nacht hebben de havenmedewerkers van Tata Steel gestaakt. De medewerkers in de haven hebben hun werk neergelegd omdat er nog geen afspraken zijn gemaakt tussen de vakbonden en de directie van Tata Steel. De staking was gisteravond al begonnen en duurde tot vanochtend zes uur. Het gevolg was dat veel schepen niet werden gelost. Het gaat hierbij om zowel zeeschepen als binnenvaartschepen. De schepen werden niet volgeladen en gelost. Het bericht over de staking werd bekend gemaakt door NH Nieuws. De afgelopen tijd zijn er verschillende stakingen geweest bij Tata Steel.

Deze stakingen gaan niet over loonsverhogingen en primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden. In plaats daarvan gaan de stakingen voornamelijk om het behoud van werkgelegenheid. Een geplande reorganisatie heeft er voor gezorgd dat het personeel ongerust is geworden. Deze onrustig komt tot uiting in de stakingen. Het vertrek van directeur Theo Henrar heeft voor nog meer onrustig gezorgd. De directievoorzitter van Tata Steel Nederland heeft zich altijd hard gemaakt voor de werkgelegenheid in Nederland. Door zijn vertrek denken veel werknemers dat er aan het einde van 2020 en het begin van 2021 toch gedwongen ontslagen zullen vallen. Dat willen ze voorkomen. Daarom worden stakingen gehouden.

Vakbonden hervatten stakingen Tata Steel eind juni begin juli 2020

De directie van Tata Steel is vanuit het gezichtspunt van de vakbond nauwelijks in beweging gekomen in de onderhandelingen. Omdat een akkoord op de eisen van de vakbond nog niet in zicht is hebben de vakbonden besloten om de stakingen weer te hervatten. De hervatting vond plaats op vrijdagmiddag. Afgelopen donderdag werden de aftastende gesprekken gevoerd. De vage toezeggingen vanuit Tata Steel zijn onvoldoende. Doormiddel van stakingen willen de vakbonden er voor zorgen dat de top van Tata steel overgaat op harde toezeggingen.

Er moet duidelijkheid komen voor het personeel. De vakbonden willen voorkomen dat er gedwongen ontslagen zullen vallen. De kans dat er mensen gedwongen moeten vertrekken is echter wel groot. Vooral omdat de top van Tata Steel eerder heeft aangegeven dat dergelijke gedwongen ontslagen niet kunnen worden uitgesloten. Vooral tegen het einde van 2020 wordt de situatie spannend. De vakbond CNV wil dat er een duurzaam toekomstplan wordt opgesteld. Hoewel plannen voor stakingen klaarliggen wil de vakbond nog wel met de top van Tata Steel in gesprek als ze daar voor open staan.

Solliciteren in de coronatijd in juni 2020

Tijdens de coronacrisis heeft de arbeidsmarkt te maken gehad met behoorlijke verschuivingen. Niet alleen in de horeca maar ook in andere sectoren zijn er banen verdwenen. Er zijn niet veel nieuwe vacatures ontstaan. Toch zijn er sectoren waar extra werkdruk is ontstaan vlak voor de bouwvak. Hierbij kun je denken aan de bouw en de techniek. Deze sectoren hebben ook nog vacatures open staan. Een groot deel van deze vacatures worden gedeeld via uitzendorganisaties. Deze organisatie zijn gespecialiseerd in flexwerk. In deze onzekere tijd worden nauwelijks vaste contracten verstrekt maar neemt juist het flexwerk toe op de arbeidsmarkt.

Als je snel aan het werk wilt in de coronacrisis is het dus verstandig om je (ook) in te schrijven bij uitzendorganisaties. Deze organisaties zorgen er voor dat je cv bij zoveel mogelijk bedrijven in de buurt onder de aandacht wordt gebracht. Daardoor is de kans op werk groter. Bovendien hebben uitzendorganisaties veel tips over hoe jouw cv optimaler kan worden opgesteld. Daarnaast hebben de grotere uitzendbureaus een mogelijkheid om opleidingen en BBL trajecten aan te bieden. Deze middelen vergroten de kan op werk nog meer. Mocht je op zoek zijn naar werk in de techniek dan is het verstandig om je in te schrijven bij Technicum. Klik op de link vacatures Technicum om op de website te komen met het vacatureaanbod en de inschrijfmogelijkheid.

Technicum bemiddelt ook vanaf juni 2020 BBL-ers in de metaaltechniek

Technicum uitzendbureau heeft een groot netwerk in de metaaltechniek. Het technische uitzendbureau staat bekend om het specialistische technische personeel dat ze bemiddelt op de arbeidsmarkt. Het is echter duidelijk geworden dat er een groot tekort ontstaat aan technische personeelsleden. Daarom is het ontwikkelen van nieuwe vakkrachten noodzaak en bovendien een waardevolle aanpak om de arbeidsmarkt te voorzien een nieuwe impuls. Deze impuls is nodig om de krapte aan ervaren krachten op de arbeidsmarkt aan te pakken.

BBL is een ideaal middel om meer vakkrachten te ontwikkelen. BBL is in feite werken en leren. Technicum biedt al jaren BBL trajecten aan op de arbeidsmarkt. Werkzoekenden die een beetje ervaring hebben op de technische arbeidsmarkt doormiddel van een opleiding of beperkte werkervaring kunnen in aanmerking komen voor een opleiding via Technicum in BBL-vorm. Wil je ook graag een opleiding hebben in de techniek en van de techniek een vak maken neem dan contact op met Technicum. Klik op de knop BBL Technicum om meer te weten te komen over de BBL mogelijkheden in de techniek bij jou in de buurt.

VDL Nedcar overlegt met autorpoducenten om meer auto’s te produceren vanaf 2020

Autofabriek VDL Nedcar in Born is met verschillende autoproducenten in overleg over de productiemogelijkheden voor de fabriek in het zuiden van Nederland. Momenteel produceert VDL Nedcar al auto’s voor BMW maar het bedrijf is in overleg met andere automerken. Dit heeft directeur Paul van Vuuren tegen 1Limburg gezegd. Het is echter niet duidelijk met welke automerken het bedrijf in gesprek is. daarover wilde de directeur nog niets kwijt. Wel wilde de directeur aangeven dat de gesprekken met de andere automerken in een vergevorderd stadium zijn.

De gesprekken zijn nodige omdat BMW eerder bekend heeft gemaakt dat ze af wil van het langlopende contract dat ze heeft met VDL Nedcar. In 2023 zou BMW willen stoppen met het laten produceren van de BMW X1. De afspraak om dit model te bouwen bij VDL Nedcar loopt echter tot 2030. Directeur van Vuuren geeft aan dat het belangrijk is om na 2023 een nieuw contract met BMW vast te leggen. Het is echter niet verstandig om alleen afhankelijk te zijn van BMW. Daarom gaat de autoproducent haar best doen om ook nieuwe opdrachtgevers binnenhalen. VDL hoopt in totaal nog twee of drie nieuwe klanten te kunnen bedienen.

Nederland gaat wegwerpplastic aanpakken per 3 juli 2021

Plastic afval vormt een groot probleem in Nederland maar ook in de rest van de wereld. Het grote probleem van plastic afval is dat het nauwelijks door de natuur kan worden afgebroken. Plastic is dus in feite té duurzaam. Dat heeft automatisch tot gevolg dat het plastic afval steeds meer aan het opstapelen is in het milieu. Wereldwijd buigt men zich over dit probleem. Er moeten oplossingen worden gevonden. Een belangrijke oplossing volgens de overheid een verbod op het gebruik van plastic als verpakkingsmateriaal.

Dan worden bedrijven gedwongen om andere materialen aan te wenden als verpakkingsmateriaal. Verschillende bedrijven zijn op dit moment al bezig met research and development op het gebied van verpakkingsmateriaal. Er worden duurzame materialen als verpakkingsmateriaal aangewend. Vanaf 3 juli 2021 zullen in Nederland verschillende maatregelen doorgevoerd. Hierbij kun je denken aan maatregelen zoals een verbod op bepaalde plastic wegwerpproducten, het recyclen van meer plastic producten en betere informatie over herbruikbare alternatieven voor plastic.

In eerste 25 weken van 2020 nauwelijks meer faillissementen dan in 2019

Het aantal faillissementen is in 2020 toegenomen ten opzichte van 2019. In de eerste 25 weken van dit jaar is het faillissement over 1.871 bedrijven uitgesproken. Dit heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag 25 juni 2020 bekend gemaakt. Het aantal faillissementen ligt ongeveer zeventig bedrijven hoger dan in de eerste 25 weken van 2019.

Hoewel 70 best wel een behoorlijk aantal is valt de toename in het aantal faillissementen op zich mee. de toename in het aantal bedrijven dat failliet werd verklaard was vooral merkbaar in de afgelopen paar weken. Zo werden vorige week in totaal 84 bedrijven failliet verklaard. Daaronder vielen ook eenmanszaken en andere instellingen. Dit aantal faillissementen lag 24 hoger dan de week daarvoor. Het aantal faillissementen wordt tijdens de coronacrisis op wekelijkse basis bijgehouden door het CBS.

Waarschuwing: zonkracht 7 op donderdag 25 juni 2020

Op donderdag 25 juni 2020 wordt het erg heet in Nederland. Daardoor lopen mensen extra risico’s op oververhitting maar ook om te verbranden. Een waarschuwing is dan op zijn plaats. Vooral nu een zonkracht 7 wordt verwacht. Deze zonkracht zorgt er voor dat de kans op verbranding aanzienlijk hoog is. zonkracht wordt weergegeven in een schaal van 1 tot 10. Daarbij is een zonkracht 1 het laagste en zonkracht 10 het hoogste. Dat maakt duidelijk dat een zonkracht 7 zeker niet gering is en gevaarlijk is voor de gezondheid van mensen.

Daarom is het belangrijk dat werken in direct zonlicht zoveel mogelijk wordt vermeden. Goed insmeren is in ieder geval belangrijk als werken onder direct zonlicht niet altijd voorkomen kan worden. Met een zonkracht 7 kan men binnen 15 tot 20 minuten al verbranden. Daarbij raakt de huid ernstig beschadigd. Verbanden kan bovendien de kans op huidkanker vergroten ook al zie in eerste instantie de permanente schade aan de huidcellen niet met het blote oog.

Inschrijven op de vestigingen van Technicum uitzendbureau is mogelijk in juni 2020

Ben je op zoek naar technisch werk maar vind je het onpraktisch, onpersoonlijk of vervelend om dat via internet te doen? Ben je op zoek naar een persoonlijk advies of ondersteuning in je zoektocht naar werk dan is een intakegesprek met een consultant van Technicum een belangrijke eerste stap. Dit is gelukkig mogelijk en het mooie is dat Technicum vestigingen heeft verspreid over heel Nederland. Daardoor is er bijna altijd wel een Technicum-vestiging bij jou in de buurt waar je terecht kan voor vragen of een persoonlijk gesprek.

Natuurlijk heeft Technicum ook te maken met de coronarichtlijnen maar die staan een goed contact niet in de weg. De vestigingen van Technicum zijn coronaproof gemaakt. Er zijn looproutes aangegeven en er zijn plexiglasschermen geplaatst zodat men op een verantwoorde manier met elkaar kan spreken. Uiteraard is Technicum benieuwd naar jouw cv, motivatie en wensen maar je wil natuurlijk ook graag weten wat Technicum aan jou te bieden heeft. Technicum heeft een duidelijk vacatureaanbod die je van te voren kunt doornemen.

Dan weet je precies wat Technicum te bieden heeft. Wil je voor jouw intakegesprek het vacatureaanbod raadplegen klik dan even op de knop vacatures Technicum in de menubalk. Wil je een persoonlijk gesprek met iemand van Technicum dan is het belangrijk dat je hiervoor een telefonische afspraak maakt. Dan weet je zeker dat er niet te veel mensen op de vestiging aanwezig zijn en dat er voldoende tijd voor jou wordt genomen om jouw wensen in kaart te brengen. Dan is de kans groter dat er passend werk voor jou wordt gevonden.

Nieuwe regeling looncompensatie wordt op donderdag 25 juni 2020 bekend gemaakt door de overheid

Vandaag, op donderdag 25 juni 2020, wordt er door de overheid een nieuwe regeling bekend gemaakt voor looncompensatie. Deze nieuwe regeling is voor bedrijven die hard worden geraakt door de coronacrisis en de maatregelen die daaruit zijn voortgevloeid. De looncompensatieregeling moet er voor zorgen dat bedrijven in de loonkosten worden gecompenseerd. Door deze compensatie zouden de bedrijven minder kosten hoeven maken voor hun personeelsbestand. Door de personeelskosten te verlagen hoopt de overheid dat de bedrijven minder personeel gaan ontslaan.

Indienen aanvraag NOW regeling

Naar verwachting kunnen bedrijven vanaf zes juli een aanvraag bij het UWV indienen voor de tweede ronde van de NOW-regeling. De regeling is dus bedoelt voor bedrijven die door de coronacrisis een groot deel van hun omzet hebben verloren. Deze bedrijven kunnen een maximale compensatie krijgen van 90 procent van de loonkosten. Het behouden van banen in Nederland staat bij de compensatieregeling centraal. Desondanks hebben de afgelopen tijd verschillende werknemers te horen gekregen dat hun tijdelijk contract niet wordt verlengd. Vooral flexwerkers zoals uitzendkrachten hebben de eerste klappen opgevangen.

Voorkomen van ontslagen

De overheid wil voorkomen dat bedrijven die deelnemen aan de NOW regeling massaal werknemers gaan ontslaan. Daarom moeten bedrijven die meer dan twintig medewerkers willen ontslaan een akkoord gaan sluiten met een vakbond of een andere vertegenwoordiger die optreed namens het personeel. Als deze overeenkomst niet wordt gesloten zal er een strafkorting van 5 procent van het totale subsidiebedrag worden doorgevoerd.

Vacature agrarisch technisch commercieel medewerker Friesland juni 2020

Heb jij een ervaring in de agrarische sector als verkoper of commercieel medewerker binnendienst  dan is dit een prachtige vacature voor jou. We zijn op zoek naar een echte verkoper van agrarische producten. Iemand die op zoek is naar een vaste baan bij een toonaangevend technisch bedrijf die kwaliteitsproducten levert ter bevordering van het dierenwelzijn in de agrarische sector. In deze functie ben je het aanspreekpunt van de klant en vertaal je de wensen van de klant in offertes.  Met de werkvloer overleg je over de mogelijkheden en productiecapaciteit. Een dynamische functie met uitdaging.

Wat zoeken we?

We zijn op zoek naar iemand met goede communicatieve vaardigheden met een MBO of HBO diploma bij voorkeur in een commerciële richting. Ervaring met Autocad is gewenst in verband met omzetten van wensen van klanten in digitale schetsen. Iemand die houdt van afwisseling die stevig in zijn schoenen staat en ook klachten en storingen kan afhandelen. Rekenen en calculeren is geen probleem voor iemand in deze functie.

Bedrijfsbeschrijving

Het bedrijf is gericht op de agrarische sector en ontwikkelt en levert producten die het welzijn van dieren in stallen bevorderen. Het bedrijf is gevestigd tussen Leeuwarden en Leeuwarden (op de helft van deze afstand). Het werkgebied van het bedrijf is Noor-Nederland. Commerciële medewerkers bezoeken bedrijven in het noorden van Nederland en bouwen een goede samenwerking op met klanten. Het bedrijf levert klanten hoogwaardige producten en bijbehorende service. Zo ontstaan langdurige samenwerkingen.

Wat heeft Technicum te bieden?

Technicum biedt jou een rechtstreeks dienstverband bij dit bedrijf. Je ontvangt dus meteen een contract voor bepaalde tijd bij het bedrijf. Daar hoort natuurlijk ook een marktconform salaris bij dat valt onder de cao van het bedrijf. Binnen het bedrijf heb je de mogelijkheid om jezelf verder te ontwikkelen en heb je een optimale afwisseling tussen werk op kantoor, buitendienst en op de werkvloer. Een hele dynamische functie voor iemand die graag in de agrarische sector werkt, wat heeft met dierenwelzijn en tevens een goede verkoper is.

Algemene Rekenkamer twijfelt aan fiscaal voordeel elektrische auto’s in 2020

De Algemene Rekenkamer twijfelt of de huidige fiscale stimulering van de aanschaf en het gebruik van elektrische auto’s wel effectief is. De huidige stimuleringsmaatregelen zijn vrij kostbaar. Bij het terugdringen van de CO2 emissie wordt gekeken naar de kosten en de baten. Kortom de kosten van stimuleringsmaatregelen moeten voldoende rendement hebben in de reductie van de CO2 emissie. Daarvan is de Algemene Rekenkamer nog niet overtuigd in het kader van de maatregelen voor elektrische auto’s. Dit komt naar voren uit de belastingderving per bespaarde ton CO2, die de Algemene Rekenkamer heeft berekend in een nieuw verschenen rapport.

Fiscale voordelen voor bestelwagens

Er wordt onder andere gewezen op de fiscale voordelen voor de aanschaf van bestelwagens. Deze fiscale voordelen “dragen niet bij aan luchtkwaliteits- en klimaatdoelen van de autobelastingen”. Heeft de Algemene Rekenkamer geschreven in het rapport. Door de fiscale voordelen voor bestelwagens die vrijwel geheel op diesel rijden zou de overheid veel geld mislopen. Zo zou de overheid 1,7 miljard hebben misgelopen. Volgens de Algemene Rekenkamer zou de regeling moeten worden aangepast zodat het aantrekkelijker wordt om voertuigen aan te schaffen met een lagere uitstoot van schadelijke stoffen.

Tata Steel en vakbonden in overleg eind juni 2020 na wekenlange stakingen

De vakbonden en de directie van Tatasteel kijken met elkaar in overleg te kunnen treden. Tot voor kort leken onderhandelingen tussen beide partijen nog onmogelijk. Er werden verschillende stakingen gehouden de afgelopen weken. Daardoor kwam de productie van het bedrijf in het geding. Feitelijk werden niet veel afdelingen stilgelegd maar wel cruciale afdelingen die grondstoffen leverden naar andere afdelingen. Doordat de stakingen werden doorgevoerd werd de druk op de top van het bedrijf verder opgevoerd. Uiteindelijk lijkt er een doorbraak te zijn ontstaan. Er komen onderhandelingen tussen Tata Steel en de vakbonden. Dit heeft een woordvoerder van FNV laten weten op woensdag 24 juni 2020.

De vakbonden willen meer zekerheid voor de werknemers die bij het bedrijf werken. Er zit een reorganisatie aan te komen tegen het einde van het jaar. Mogelijk worden dan gedwongen ontslagen doorgevoerd. De vakbonden treden namens het personeel op als onderhandelingspartij. Gezamenlijk met het personeel willen ze er voor zorgen dat er zoveel mogelijk banen worden behouden voor personeel in Nederland. Daarnaast willen ze voorkomen dat er gedwongen ontslagen ontvallen. De top wil deze belofte echter niet waarmaken. Daardoor ontstaat er een conflict. De komende dagen zullen er geen nieuwe stakingen worden gehouden bij TataSteel nu er mogelijkheden ontstaan voor een overleg. Dit overleg bleek eerder niet mogelijk waardoor stakingen werden gehouden.

Nationaal Hitteplan van kracht vanaf woensdag 24 juni 2020 in 7 provincies

Het Nationaal Hitteplan is vanaf woensdag 24 juni 2020 van kracht in zeven provincies. Dat betekent dat mensen extra op zichzelf en op elkaar moeten letten. De hitte kan er voor zorgen dat mensen minder geconcentreerd raken. Vooral tijdens het auto rijden of het werken in de volle zon kunnen er risico’s ontstaan voor de gezondheid. Daarom is het belangrijk dat mensen tijdig verkoeling zoeken en vooral veel drinken. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft mensen gewaarschuwd dat er een risico bestaat voor oververhitting. Met name inwoners van Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Gelderland, Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht dienen hier alert op te zijn.

Er is een grote kans dat in de hiervoor genoemde provincies een hittegolf gaat plaatsvinden. Dat betekend dat er waarschijnlijk vijf dagen zijn waarin temperaturen worden bereikt van 25 graden of hoger. Er is sprake van een officiële hittegolf als van deze vijf dagen minimaal drie dagen boven de 30 graden Celsius zijn. Ook bedrijven moeten er voor zorgen dat hun werknemers de mogelijkheid krijgen om verkoeling te zoeken. Daarnaast is het belangrijk dat werknemers er zelf ook voor zorgen dat ze tijdig de schaduw opzoeken als ze in de volle zon werken zoals op de bouw.

Ook regelmatig drinken is belangrijk. Uitdroging en oververhitting zijn serieuze risico’s die er voor zorgen dat men zich minder kan concentreren. Daardoor kunnen veiligheidsrisico’s ontstaan. Met een verslapte concentratie kunnen ongelukken plaatsvinden in de bouw, techniek maar ook in de transport. Hou daarom de veiligheidsrichtlijnen voor het werken bij hoge temperaturen in de gaten.

FNV gericht op baanbehoud in 2020

De vakbond FNV heeft woensdag 24 juni 2020 bekend gemaakt dat ze vooral gericht is op het vergroten van de werkzekerheid. Hierbij kun je denken aan het vergroten van het aandeel werknemers met een vast contract bij bedrijven. Het behoud van werkgelegenheid is in 2020 belangrijker dan ooit omdat dit jaar de arbeidsmarkt onder druk staat. Er zijn veel flexwerkers zonder werk geraakt door de coronacrisis en ook de vaste banen komen binnen bedrijven steeds vaker ter discussie te staan.

Juist nu wil de vakbond FNV vooral inzetten op werkzekerheid en het behouden van werkgelegenheid. Ontslagen moeten worden voorkomen omdat werknemers inkomenszekerheid hebben. Door baangaranties en zoveel mogelijk zekerheid op het gebied van het behoud van hun baan kunnen werknemers ook economische zekerheid ontvangen. Dat is goed voor het consumentenvertrouwen en zorgt er uit eindelijk voor dat er meer geld in de economie terecht komt en het economische herstel sneller plaatsvind. In dit proces moeten de werkgevers echter niet uit het oog worden verloren. Werkgevers moeten de coronacrisis ook zo goed mogelijk doorkomen zodat ze voldoende omzet en marge behalen om het personeel te kunnen bekostigen.

FNV past looneis van 5 procent gedeeltelijk aan in 2020

De vakbond FNV merkt dat werkgevers het in 2020 moeilijk hebben. Toch komt deze organisatie op voor de belangen van werknemers. Er moet echter altijd een mogelijkheid bestaan om er gezamenlijk uit te komen. Dat betekent ook dat de eisen van de vakbond in deze tijd moeten worden aangepast aan de ontwikkelingen die er plaatsvinden. Een looneis van vijf procent is daardoor niet altijd op zijn plaats. Vooral bedrijven die het in deze tijd extra moeilijk hebben moeten op aangepaste looneisen kunnen rekenen vanuit de vakbond. Bedrijven die echter niet getroffen worden door de coronacrisis kunnen nog wel een looneis van vijf procent verwachten vanuit de vakbond.

Deze inzet werd eerder aangekondigd door de FNV. Vakbonden maken zich ook in 2020 hard voor de belangen van werknemers. Als bedrijven het echter lastig hebben krijgen werknemers het ook steeds moeilijker. Er moet nog wel een dialoog plaatsvinden. Werkgevers en werknemers moeten met elkaar samenwerken om de coronacrisis te overwinnen. Zo blijven de bedrijven bestaan maar ook de werkgelegenheid behouden.

Bedrijven schrappen bonussen vanwege coronacrisis in 2020

Vanwege de coronacrisis hebben verschillende bedrijven moeilijke vraagstukken moeten oplossen. Het personeelsvraagstuk is voor veel bedrijven een groot probleem. Om in aanmerking te kunnen komen voor noodvoorzieningen zoals de NOW regeling moeten bedrijven proberen om zoveel mogelijk hun eigen personeelsbestand aan het werk te houden. Dat neemt niet weg dat een groot aantal bedrijven hun flexibele schil heeft moeten uitdunnen in de afgelopen periode. Flexwerkers zoals uitzendkrachten hebben dikwijls hun werkzaamheden zien afnemen. Er zijn verschillende uitzendkrachten zonder werk geraakt.

Inmiddels is duidelijk dat ook voor vaste krachten een spannende tijd is aangebroken bij veel bedrijven. De top van veel bedrijven begint het maatschappelijk steeds minder verantwoord te vinden om in de huidige tijd bonussen en winstdelingen te vertrekken. Winsten nemen overigens bij de meeste bedrijven af. Aan de andere kant is het niet uit te leggen dat een bedrijf aan de ene kant gaat snijden in het personeelsbestand terwijl aan de andere kant wel bonussen worden uitgekeerd. Dat is een beleid dat op weinig goedkeuring kan rekenen vanuit werknemers, de arbeidsmarkt en de gehele maatschappij. De bonusstructuren en het bonusbeleid van veel bedrijven wordt stopgezet of versobert.