Wat verstaat men onder hoogspanning?

Voor het transporteren van grote hoeveelheden elektrische energie wordt hoogspanning gebruikt. Door de hoogspanning blijven de verliezen tijdens het transport klein. Hoogspanningsnetten lopen vaak over grote afstanden. Daarom moet er voldoende spanning aanwezig zijn om voldoende elektriciteit te transporteren. Een hoogspanningsnet kan bovengronds zijn aangebracht doormiddel van hoogspanningslijnen. Daarnaast kan een hoogspanningsnet ook ondergronds zijn … Read more