Wat valt er onder NEN 3840?

De NEN 3840 is de Nederlandse norm die eisen bevat voor een veilige bedrijfsvoering van en werkzaamheden aan elektrische hoogspanning installaties (spanningsniveau groter dan 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning). De NEN 3840 is sinds 2015 van kracht. Het doel van de NEN 3840 is voorkomen van ongelukken ten gevolge van werkzaamheden aan hoogspanningsinstallaties.

Gevaren van hoogspanning

Het werken aan hoogspanningsinstallaties en het werken in de omgeving van hoogspanningsinstallaties kan grote gevaren opleveren als men zich niet aan de veiligheidsrichtlijnen houdt. Daarom is de NEN 3840 opgesteld om mensen de werken aan deze installaties of in de buurt van deze installaties zo goed mogelijk te beschermen. Gevaren die op kunnen treden als men de veiligheidsrichtlijnen niet naleeft zijn elektrocutie, brand, letsel door elektromagnetische velden en storingen.

NEN 3840 ook voor middenspanning

De NEN 3840 is overigens ook van toepassing op middenspanning. Men spreekt in de elektrotechniek wel van middenspanning als men het heeft over een spanning van: 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning tot 20.000 Volt wisselspanning en 25.000 Volt (25 kV) gelijkspanning. De NEN 3840 norm kent deze middenspanning niet en noemt deze spanning ook hoogspanning. Volgens de NEN 3840 begint hoogspanning namelijk bij een spanning die groter is dan 1000 V wisselspanning of 1500 V gelijkspanning.