Wat is een BEI certificaat en waarvoor is het nodig?

De afkorting BEI staat voor: Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. BEI certificaten worden door netbeheerders verplicht gesteld wanneer monteurs werkzaamheden verrichten aan de systemen die onderdeel uitmaken van de elektriciteitsvoorziening die eigendom zijn of in beheer zijn van netbeheerders. Daarnaast moeten monteurs die in opdracht van netbeheerders in de buurt van elektriciteitsvoorzieningsystemen werken ook in bezit zijn van een BEI certificaat. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het soort werkzaamheden dat aan het Elektriciteitsvoorzieningsysteem wordt verricht en de verantwoordelijkheid die de persoon daarbij draagt. Een BEI certificaat gaat met name om de veiligheid. Veilig werken met hoogspanning, midden spanning of laagspanning is belangrijk of er nu onderhoud uitgevoerd wordt of nieuwe systemen worden aangelegd.

Verschillende soorten BEI certificaten
Netbeheerders hebben installaties van hoogspanning, midden spanning  en laagspanning. Om hier veilig en verantwoord mee te werken zijn verschillende opleidingen ontwikkeld. Wanneer deze succesvol zijn afgerond ontvangt de deelnemer een certificaat. Het eerste deel van de afkorting van deze BEI  certificaten is, zoals eerder genoemd, Bedrijfsvoering van Elektrische Installaties. Men onderscheid een BEI-BS (Branche Supplement) gecombineerd met BEI-HS (Hoogspanning) of BEI-LS (Laagspanning). De certificaten maken duidelijk aan welke spanning de monteur mag werken.

Ook wanneer een monteur niet in dienst is van de netbeheerder maar wel werkzaamheden uitvoert aan elektriciteitsvoorzieningsystemen moet hij of zij in bezit zijn van een BEI certificaat die van toepassing is op de spanning waarmee de monteur in aanraking kan komen.

Wat zijn Elektriciteitsvoorzieningsystemen
Elektriciteitsvoorzieningsystemen zijn installaties en geleidingsystemen die worden gebruikt voor het transformeren en transporteren van elektriciteit naar installaties die op het voorzieningsysteem aangesloten zijn. Bedrijven en particulieren worden doormiddel van deze systemen voorzien van elektriciteit.

Verschillende spanningniveau’s
Er zijn verschillende BEI certificaten. Het verschil van deze certificaten zit in het spanningsniveau waarmee gewerkt wordt. Elektriciteitsvoorzieningsystemen kunnen verschillende soorten spanning bevatten. De volgende spanningniveau’s komen voor.

  • LS is laagspanning. Dit spanningniveau is niet hoger dan 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning.
  • HS is hoogspanning. Deze spanning is hoger dan 1000 Volt wisselspanning of 1500 Volt gelijkspanning.

De HS wisselspaninningsystemen worden door netbeheerders verdeelt in: HS hoogspanning ≥ 25 kV en MS midden spanning > 1 kV en < 25 kV. Voor het werken aan Midden Spanning en Hoog Spanning spanningsniveaus is het BEI-HS vereist. Er is geen BEI certificaat dat specifiek gericht is op Midden spanning.

Een aanwijzing op het BEI certificaat
Er kunnen verschillende werkzaamheden worden verricht aan een elektriciteitsvoorzieningsysteem. Niet iedereen is bevoegd om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Daarom zijn er verschillende BEI certificaten. Naast het spanningsniveau (HS en LS) worden op het BEI certificaat ook andere afkortingen neergezet. Deze afkortingen geven de bevoegdheid van de persoon aan die het BEI certificaat in bezit heeft. Dit wordt ook wel een aanwijzing genoemd. Een aanwijzing is in feite een schriftelijke bevestiging dat iemand bepaalde bevoegdheden en verantwoordelijkheden heeft in de bedrijfsvoering die verbonden is met elektriciteitsvoorzieningsysteem.

De volgende afkortingen kunnen worden geplaatst op een BEI certificaat. De afkorting wordt daarnaast voluit geschreven zodat duidelijk wordt wat er mee wordt bedoelt:

  • IV: installatieverantwoordelijke
  • OIV: operationeel installatieverantwoordelijke
  • WV: werkverantwoordelijke
  • BD: bedieningsdeskundige
  • AVP: allround vakbekwaam persoon
  • VP: vakbekwaam persoon
  • VOP: voldoend onderricht persoon
  • VOPT: voldoend onderricht persoon toegang hebbend