Hoe kun je wattage berekenen?

Watt is de eenheid die wordt gebruikt om het vermogen oftewel energie per seconde weer te geven. De hoeveelheid energie die een apparaat, lamp of andere elektrische verbruiker gebruikt wordt uitgedrukt in Kilowattuur (kWh). Kilo betekent 1.000 waardoor kilowatt 1000 watt betekent. De letter ‘h’ verwijs naar het Engelse woord ‘hour’ dat staat voor uur. Dat maakt duidelijk dat kWh de eenheid is voor de hoeveelheid energie die een apparaat per uur verbruikt. Een apparaat dat 1.000 watt (=1kW) per uur verbruikt zal kan dus een verbruik hebben van 1 kWh.

Hoe kun je het aantal Watt of de Wattage berekenen?

Het vermogen is de spanning vermenigvuldigd met het de stroomsterkte.

Dit kun je omzetten in de volgende formule: W = V x A

Het antwoord op deze formule is de hoeveelheid energie de een elektrisch apparaat verbruikt. Als je bijvoorbeeld een apparaat gebruikt dat werkt met een spanning van 230 volt en 9,2 ampère. Dan kun je het vermogen als volgt berekenen: 230 x 9,2 = 2.116 W. Als je dit in kilowatt wil weergeven kun je dit afronden op 2,1 kW.

Wat kost een elektrisch apparaat per uur?

Doordat je het verbruik per uur in kaart hebt gebracht kun je ook berekenen hoeveel het gebruik van een elektrisch apparaat per uur kost. Daarbij maak je gebruik van de energieprijzen. Als je weet hoeveel een kWh aan elektrische energie kost kun dat meenemen in een formule. Dat betekent 1 kWh x energieprijs per kWh in euro’s= kosten van een elektrisch apparaat per uur.

Als je bijvoorbeeld een apparaat hebt met een verbruik van 3 kWh en een energieprijs betaald van 1 euro per kWh dan is dan is de kostprijs van het apparaat 3 euro per uur als het apparaat in gebruik is.

Als je het apparaat meerdere uren aan hebt kun je de volgende formule hanteren: kWh verbruik elektrisch apparaat x aantal uur in gebruik x energieprijs per kWh in euro’s = totaal elektrisch energieverbruik uitgedrukt in euro’s over het aantal aangegeven uren.

Voorbeeld: verbruik elektrisch apparaat is 2kWh x 3 uur in gebruik x prijs 1 euro per kWh = 6 euro totaal. Dit apparaat heeft dus 6 euro aan elektrisch verbruik gekost.