Wat is ampère?

Ampère is de natuurkundige eenheid waarmee de grootte van de hoeveelheid stroom wordt aangeduid. Ampère wordt aangeduid met de hoofdletter A en is genoemd naar André-Marie Ampère. Deze Fransman heeft belangrijk onderzoek gedaan naar elektromagnetisme in de achttiende eeuw. Als er een elektronenstroom door een elektriciteitsdraad loopt ontstaat er een magneetveld. Als de stroom sterker is zal ook het magneetveld sterker worden. Twee stroomdraden die evenwijdig aan elkaar lopen zullen elkaar door het magnetisch veld aantrekken. Wanneer deze draden op dezelfde stroombron worden aangesloten zullen ze elkaar aantrekken met de juiste kracht. Dan loopt door elke kabel één ampère.

Uitleg verschil ampère en volt

Men kan elektrische stroom oftewel ampère vergelijken met een waterstroom vanaf een berg naar een dal. Doormiddel van de hoeveelheid ampères wordt duidelijk gemaakt hoeveel water er per seconde voorbij stroomt. Het aantal volts geeft het potentiaalverschil aan en is in dit geval het hoogteverschil tussen de top van de berg en het dal. Dit hoogteverschil zorgt er voor dat het water gaat stromen. Deze vergelijking maakt het verschil tussen volt en ampère wellicht duidelijk. Door een potentiaalverschil (volt) komt een elektronenstroom op gang. De hoeveelheid elektrische stroom die door het potentiaalverschil op gang komt wordt aangeduid met ampère.

Ampère berekenen

Als je weet hoeveel wat een apparaat gebruikt en je weet ook hoeveel volt er geleverd wordt dan kun je ook het aantal ampère stroom berekenen. Als je bijvoorbeeld een apparaat gebruikt van 1600 watt en je netspanning is 230 volt dan kun je 1600 watt delen door 230 volt = 7 ampère aan stroom.