Energieagentschap IEA verwacht forse daling in vraag naar fossiele brandstoffen richting 2030

Wereldwijd zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en het vervangen van fossiele brandstoffen door het gebruik van elektriciteit. Hierbij kun je onder andere denken aan de toename in het aantal elektrische auto’s. Er zullen volgens energieagentschap IEA vanaf 20230 ongeveer tien keer zo veel elektrische auto’s op de wegen rijden als in 2023 het geval is. Niet alleen in Westerse landen neemt het elektrische rijden toe maar ook in landen zoals China. Daarnaast lijkt ook de Chinese economie langzamer te groeien waardoor de vraag naar fossiele brandstoffen afneemt. Er zullen daardoor ook minder investeringen worden gedaan in het winnen van fossiele brandstoffen.

IEA en OPEC

De IEA heeft haar prognose genoteerd in een rapport. De uitkomsten van deze prognose staan echter wel haaks op de berichten die oliekartel OPEC in het nieuws heeft gebracht. Volgens dit oliekartel zal de vraag naar olie juist toenemen. Ook na 2030 zou volgens de OPEC de vraag naar olie stijgen. Daarom zouden er biljoenen moeten worden geïnvesteerd in de oliesector. Er lijkt in de nieuwsberichten een soort strijd te ontstaan tussen de OPEC en andere olieproducerende organisaties en de organisaties die juist de focus hebben op verduurzaming. Als men de ontwikkelingen objectief naast elkaar neerlegt dan is de conclusie wel dat er veel meer elektrische energie wordt benut dan vijf jaar geleden. Ook komen er meer elektrische voertuigen. Het is echter de vraag of deze toename echt zo’n groot effect zal hebben op de fossiele brandstoffen. Deze brandstoffen zijn namelijk ook grondstoffen voor de productie van kunststoffen waaronder plastics. In elektrische auto’s worden ook veel kunststoffen toegepast. Dus door de productie van elektrische voertuigen neemt ook de vraag naar kunststoffen toe.

Kunststoffen

Aan de andere kant beperkt men wereldwijd ook het plastic afval door hergebruik en recycling. Ook deze ontwikkeling kan er voor zorgen dat de vraag naar olie en olieproducten af gaat nemen. Bovendien is het zo dat de economische ontwikkelingen een belangrijke factor spelen. Als er minder wordt geproduceerd door een economische teruggang wordt de vraag naar olie automatisch lager. Dat is een ontwikkeling die meerdere keren heeft plaatsgevonden tijdens recessies de afgelopen decennia.