Wat is het verschil tussen spanning en stroom?

Stroom is een bepaalde hoeveelheid elektrische lading die van het ene punt naar het andere punt stroomt door bijvoorbeeld een stroomdraad. Voor stroomsterkte wordt het symbool I gebruikt en de eenheid waarin stroom wordt uitgedrukt is Ampère (A). Voor het op gang brengen van een elektrische stroom heb je een spanningsverschil tussen twee punten nodig. Elektrische stroom loopt van de plus naar de min zijde van een spanningsbron. Stoom loopt tegengesteld aan de richting van elektronen. Elektronen gaan namelijk van de min naar de plus.

Spanning

Spanning (U) is de kracht waarmee stroom door de draad wordt geduwd. Spanning kan ook worden uitgelegd als het elektrische potentiaalverschil tussen twee punten per eenheid van lading. Een ander woord voor spanning is voltage omdat spanning gemeten wordt in volt (V). Het is de hoeveelheid energie die wordt meegegeven aan de elektrische lading in een bepaalde stroomkring. Elektrische spanning kan worden geleverd door bijvoorbeeld een accu of batterij (dit is gelijkspanning) of door een elektrisch veld.