ABN Amro verwacht dat woningprijzen in 2024 met 2,5 procent zullen stijgen

ABN AMRO heeft onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op de woningmarkt. Hieruit is naar voren gekomen dat er in 2023 een daling in de woningprijzen zal plaatsvinden van vermoedelijk drie procent. Eerder gingen de onderzoekers nog uit van een daling van vijf procent in de woningprijzen. Deze daling blijkt dus achteraf mee te vallen. De daling in de woningprijzen is iets eerder gestopt dan men eerder had aangenomen. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Allereerst is het aanbod beperkt omdat er weinig nieuwe woningen worden gebouwd. Bovendien zijn de nieuwe woningen die worden gebouwd behoorlijk prijzig.

Woningmarktmonitor

Daarom kiezen veel mensen voor bestaande bouw. De vraag naar bestaande woningen neemt daardoor toe. Verder hebben veel werknemers de afgelopen tijd een loonsverhoging gekregen waardoor ze meer ruimte hadden om een hoger bedrag te lenen. Echter is de hypotheekrente ook omhoog gegaan waardoor het verschil voor een deel teniet wordt gedaan. In de afgelopen maanden zijn de prijzen voor woningen weer iets gestegen. Het CBS en het Kadaster hebben berekend dat de woningprijzen zijn gestegen met gemiddeld 1,9 procent. Volgens de recente woningmarktmonitor zal de stijging in de woningprijzen de komende tijd doorzetten. Daarom zou in 2024 een stijging in de woningmarktprijzen genoteerd kunnen worden. Deze stijging zal volgens de onderzoekers uitkomen op 2,5 procent. De uitkomst van de nieuwe Woningmarktmonitor staat in schril contrast met de drie procent daling die in de vorige Woningmarktmonitor werd benoemd door de onderzoekers van de ABN AMRO.