Verschil tussen AC en DC

AC en DC zijn twee aanduidingen in elektrotechniek waarbij AC staat voor wisselstroom en DC staat voor gelijkstroom. De afkortingen AC en DC zijn afkomstig uit het Engels. AC staat voor Alternating Current en DC voor Direct Current. Op basis van deze afkorting wordt al duidelijk wat er met deze aanduidingen bedoelt wordt. Als je Alternating Current in het Engelse woordenboek op zoekt dan zie je de vertaling: “wisselstroom” staan. De Engelse aanduiding Direct Current is in het Nederlands: “gelijkstroom”. Hieronder zijn de verschillen tussen AC en DC beschreven.

DC gelijkstroom

DC wordt geleverd door batterijen en accu’s. Vanuit de batterij of accu stromen de elektronen altijd één kant op. Daardoor ontstaat er gelijkstroom. De hoeveelheid stroom die door de accu of batterij kan worden geleverd is afhankelijk van de behoefte van het apparaat. Er kunnen dus verschillende accu’s of batterijen worden toegepast. Echter blijft de richting van de elektronenstroom altijd constant dezelfde.

AC wisselstroom

AC oftewel wisselspanning verschilt van gelijkstroom omdat bij wisselspanning de stroom voortdurend van richting veranderd. Dat betekent dat de elektronen van de pluspool naar de minpool lopen maar ook van de minpool naar de pluspool. De wisselspanning is een periodieke elektrische spanning die met een bepaalde frequentie wisselt tussen positieve en negatieve waarden. Als je wisselspanning in een gesloten circuit hebt spreek je van wisselstroom. Zoals aangegeven vind het wisselen van de spanning met een bepaalde frequentie plaats. Deze frequentie kan ook worden gemeten. Het aantal keer (frequentie) dat wisselspanning per seconde verandert van de plus naar de min of andersom kan men in een getal weergeven. In het internationale Stelsel van Eenheden wordt de frequentie aangeduid met hertz (symbool: Hz). Als de elektronenstroom per seconde 60 keer van richting veranderd dan spreekt men dus van 60Hz. De wisselspanning heeft over het algemeen een sinusvormig signaal, dat wil zeggen dat deze spanning in de vorm van golven verloopt. Door dit verloop kan men wisselspanning gemakkelijk onderscheiden van gelijkspanning.

Omzetten van wisselspanning naar gelijkspanning

Voor elektrotechnische apparatuur wordt vaak gelijkspanning gebruikt. Denk hierbij aan smartphones, tablets en andere (computer)elektronica die voorzien is van een batterij of accu. Vanuit de wandcontactdoos van een woning wordt echter wisselspanning geleverd dit is over het algemeen 230 Volt /50 Hertz. Omdat veel apparaten werken op basis van gelijkstroom zal de wisselstroom vanuit de wandcontactdoos moeten worden omgezet naar gelijkstroom. Daarvoor gebruik je een converter. Deze converter zit tegenwoordig ingebouwd in de stekker. Wanneer de stekker in de wandcontactdoos wordt geplaatst om bijvoorbeeld een smartphone op te laden converteert de converter in de stekker de wisselstroom naar gelijkstroom. Zo ontvangt in dit geval de smartphone DC terwijl vanuit het elektrotechnisch netwerk van de woning AC wordt geleverd.