Welke meetinstrumenten worden gebruikt in de elektrotechniek om grootheden te meten?

In de elektrotechniek krijgen elektromonteurs te maken met verschillende grootheden. Deze grootheden zijn stroomsterkte, spanning, vermogen en weerstand. De sterkte van elektrische stroom wordt aangegeven in Ampère.  Elektrische spanning wordt aangeduid in Volt en het vermogen wordt aangegeven in Watt. De weerstand wordt aangegeven in Ohm. Een elektromonteur die aan elektrische installaties werkt moet goed op de hoogte zijn van de spanning, stroomsterkte, vermogen en weerstand van de installatie. Wanneer een elektromonteur deze gegevens helder voor ogen heeft weet hij of zij welke eigenschappen de installatie heeft. Dit is belangrijk omdat deze eigenschappen duidelijk maken hoeveel kracht de installatie heeft en welke stroomverbruikers er op aangesloten kunnen worden. Voor het meten van de weerstand, stroomsterkte, vermogen en spanning van een installatie wordt gebruik gemaakt van verschillende speciale meetinstrumenten.

Meetinstrumenten in de elektrotechniek
In de elektrotechniek wordt gebruik gemaakt van verschillende meters om de eigenschappen van elektrische installatie te meten. Er zijn specifieke meters die gericht zijn op het meten van een bepaalde grootheid. Hieronder zijn een aantal belangrijke voorbeelden genoemd van specifieke meters in de elektrotechniek.

  • Ampèremeter zijn stroommeters.  Deze meetinstrumenten worden gebruikt om elektrische stroom te meten. Omdat de sterkte van elektrische stroom wordt uitgedrukt in ampère noemt men deze meters over het algemeen  ampèremeters.
  • Ohmmeters worden gebruikt om de elektrische weerstand te meten van een bepaalde stof of elektrische component. Deze weerstand wordt uitgedrukt in ohm vandaar de naam ohmmeter.
  • Voltmeters worden ook wel spanningsmeters genoemd. Deze meetinstrumenten worden gebruikt om de elektrische spanning in een installatie te meten. Deze elektrische spanning wordt aangeduid in volt daarom worden deze meetinstrumenten ook wel voltmeters genoemd.
  • Wattmeters worden gebruikt om elektrisch vermogen te meten van elektrisch vermogen. Deze meters worden ook wel vermogensmeters genoemd of elektrodynamische meters. Omdat het vermogen wordt uitgedrukt in watt worden deze meters over het algemeen wattmeters genoemd.

Naast specifieke meetinstrumenten kan in de elektrotechniek ook gebruik gemaakt worden van meters die meerdere grootheden kunnen meten. Dit zijn zogenoemde multimeters of universeelmeters. In de volgende alinea is meer informatie te vinden over deze meters.

Universeelmeters en multimeters
Multimeters en universeelmeters worden door elektromonteurs en installateurs gebruikt om elektrische installaties te meten op een aantal grootheden. Met een multimeter kunnen onder andere stroomsterkte, spanning en weerstand worden gemeten. Het is belangrijk dat de multimeter goed is ingesteld voordat men de meter gebruikt om een bepaalde grootheid te meten. Een multimeter wordt ook wel een VOM (Volt-Ohm meter) genoemd. Universeelmeters kunnen worden gebruikt om meerdere grootheden te meten. Naast de stoomsterkte, weerstand en spanning kunnen universeelmeters ook zo uitgebreid zijn dat ze frequentie, capaciteit, temperatuur en zelfinductie kunnen meten. Daarnaast kunnen uitgebreide universeelmeters ook worden gebruikt om de doorlaatspanning te meten van een diode en de stroomversterkingsfactor van een transistor. De meeste multimeters zijn tegenwoordig voorzien van een digitale uitlezing met een lcd scherm.