Wat is de wet van Ohm?

De wet van Ohm is een empirische natuurkundige wet in de vorm van een formule waarmee de relatie berekend kan worden tussen elektrische spanning (U), elektrische stroom (I) en weerstand (R) in een stroomkring. De wet van Ohm is vernoemd naar de Duitse natuurkundige Georg Ohm (1789-1854). De wet van Ohm geeft aan:

Dat het spanningsverschil tussen twee punten, de elektrische stroom die ertussen vloeit, en de weerstand van de weg van de stroom evenredig zijn en aan elkaar gerelateerd zijn.

Daardoor kun je de Wet van Ohm in een formule zetten. Hieronder staat de Wet van Ohm in drie varianten van dezelfde formule beschreven:

  • Wet van Ohm in afkoringen: U = I x R
  • Wet van Ohm in grootheden: spanning = stroom x weerstand
  • Wet van Ohm in eenheden: volt = amp x ohm
  • Wet van Ohm in symbolen: V = A x Ω

De letter U staat voor: Urgere (Latijn voor ‘voortdrijven’)
De letter I staat voor: Intensiteit
De letter R staat voor: Resistance oftewel weerstand
De letter A staat voor: Ampère, amp

Hoewel bovenstaande formules op het eerste oog misschien van elkaar verschillen zijn het allemaal precies dezelfde formules voor de Wet van Ohm. Een lage spanning over de geleider of verbruiker geeft een kleine stroom. Een geleider / verbruiker met een lage weerstand geeft een grotere stroom dan een geleider / verbruiker met een hoge weerstand. Het quotiënt van spanning en stroomsterkte is dus een constante. Deze constante wordt de weerstand van de geleider/ verbruiker genoemd. Doormiddel van de Wet van Ohm kan materiaaleigenschap elektrisch geleidingsvermogen worden gedefinieerd.

Toepassing van de Wet van Ohm

Zoals je hierboven hebt gelezen is de Wet van Ohm een formule. Deze formule wordt gebruikt voor het berekenen van de relatie tussen elektrische spanning, elektrische stroom en de weerstand in een stroomkring. Als je de wet van Ohm gebruikt in een serieschakeling moet je altijd rekenen met de totale spanning, weerstand en stroomsterkte. Doormiddel van een ohmmeter kun je de elektrische weerstand van een bepaalde stof, of van elektrische en elektronische componenten meten.