Wat kun je met de opleiding Technicus Sterkstroominstallaties (TSI)

Technicus Sterkstroominstallaties is een veelzijdig beroep in de elektrotechniek. Een elektromonteur met een diploma TSI voert in de praktijk verschillende werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden bestaan onder andere uit het calculeren en ontwerpen van elektrotechnische installaties. Daarnaast zal een Technicus Sterkstroominstallaties in de praktijk ook zelfstandig elektrotechnische installaties aanleggen.

Ook het onderhouden van deze installaties hoort bij de werkzaamheden van de technicus. In de praktijk geeft een TSI ook vaak leiding aan collega’s op de bouw. De projecten waar een Technicus Sterkstroominstallaties werkzaam is kunnen zowel in de woningbouw als in de utiliteitssector worden uitgevoerd. De installaties waaraan een TSI werk zijn verschillend daarom moet hij of zij over voldoende kennis beschikken. Deze kennis wordt geboden op de opleiding Technicus Sterkstroominstallaties.

Niveau van opleiding TSI
De opleiding Technicus Sterkstroominstallaties (TSI) is een opleiding op niveau 4 volgens de Nederlandse kwalificatiestructuur BVE. Dit mbo niveau 4 en is vergelijkbaar met het ISCED-niveau 4C.

Wat leer je op de opleiding TSI
Deelnemers aan de opleiding TSI leren verschillende vaardigheden met betrekking tot elektrotechnische installaties. Ze leren hoe ze deze moeten installeren en onderhouden. Ook is er in de opleiding aandacht voor elektrische meet- en regelcomponenten en PLC’s. Er wordt geleerd hoe men elektrotechnische laagspanningsinstallaties moet aanleggen en hoe men besturingssystemen moet inregelen en testen. Ook het inbedrijfstellen van installaties en het storing zoeken en het oplossen daarvan behoort tot de inhoud van de opleiding TSI.

De opleiding TSI besteed ook aandacht aan werkvoorbereiding rondom elektrotechnische installaties. Deelnemers aan de opleiding leren een installatie te ontwerpen en te tekenen. Calculatie en aannemen komt aan de orde. Hierbij komen ook wetgeving en regelgeving en normen aan de bod.

Veiligheid is zeer belangrijk in de elektrotechniek. Als men installaties aanraakt die onder spanning staan kunnen de gevolgen levensgevaarlijk zijn. Om die reden is er op de opleiding TSI aandacht voor veiligheid op de werkplek. Hierbij wordt niet alleen aandacht besteed aan eigen veiligheid. Ook de veiligheid van collega’s en andere mensen in de werkomgeving moet tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden van een Technicus Sterkstroominstallaties gewaarborgd zijn. Daarom is hier aandacht voor in de opleiding.

Wat voor werk kun je krijgen met een diploma TSI?
Een diploma TSI heeft meerwaarde op de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat iemand naast deze opleiding ook praktijkervaring heeft opgedaan tijdens stages of werkzaamheden bij elektrotechnische bedrijven. De aard van deze praktijkervaring zorgt er meestal voor dat een Technicus Sterkstroominstallaties zich in een bepaalde richting van de elektrotechniek heeft gespecialiseerd. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan meet- en regeltechniek en PLC’s. Ook kunnen mensen met een TSI opleiding gespecialiseerd worden in werkvoorbereiding en technisch tekenen.

Een TSI is een specialist en zal daarom in de praktijk nog regelmatig aanvullende cursussen en opleidingen moeten volgen voor de uitoefening van zijn of haar vak. Dit kunnen bijvoorbeeld opleidingen en cursussen zijn over speciale software of ontwikkelingen in de meet- en regeltechniek. De ontwikkelingen in de techniek zijn de afgelopen jaren in hoogt tempo toegenomen. Door regelmatig opleidingen en cursussen te volgen zal de TSI een specialist blijven.

Wat kun je met een opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)?

De opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI) is bedoelt voor mensen die in de elektrotechniek willen gaan werken, of voor elektromonteurs die reeds in de elektrotechniek werken maar hun kennis op het gebied van sterkstroominstallaties willen uitbreiden. Hieronder is beschreven wat een monteur sterkstroominstallaties voor werkzaamheden uitvoert en wat werklocaties kunnen zijn waarop hij of zij kan worden ingezet. Ook de toelatingseisen voor een MSI opleiding komen aan bod evenals de kans op werk met deze elektrotechnische opleiding.

Wat zijn sterkstroominstallaties?
Er zijn in de praktijk verschillende definities over sterk en zwakstroom. Er zijn een aantal zaken die als richtlijn bij dit onderscheid kunnen worden gebruikt. Zwakstoom heeft een spanning van maximaal 24 volt. Hierdoor komt zwakstroom voor in radio’s, computers en televisies. Sterkstoom is van toepassing op spanningen van 230 volt / 400 volt. Sterkstroom installaties zijn daardoor installaties met op spanningen van 230 volt / 400 volt. Deze installaties zijn onder andere aanwezig in woningen en utiliteit. In de utiliteitsbouw gaat het bij sterkstroominstallaties om krachtinstallaties met een stroom tot 1600 Ampère en een spanning van 400 Volt. Een monteur sterkstroom installaties voert verschillende werkzaamheden uit aan systemen die aangesloten zijn op deze spanning.

Wat doet een Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)?
Sterkstroominstallaties zijn er in verschillende soorten. Zo zijn er installaties voor licht, signaal en krachstroominstallaties. Een Monteur Sterkstroominstallaties heeft op zijn opleiding geleerd hoe deze installaties veilig kunnen worden geïnstalleerd conform de voorschriften. Hierbij kan gedacht worden aan het aanleggen van bedrading en het monteren van schakelinrichtingen en verdeelinrichtingen. Wandcontactdozen en centraaldozen plaatsen in woningen en bedrading daar naar toe aanleggen. Ook het inrichten van de meterkast en het installeren van (nieuwe) groepen komen in de praktijk veelvuldig voor bij het werk van een Monteur Sterkstroominstallaties. Naast het aanleggen van deze installaties kan een MSI monteur ook ingezet worden om storingen te zoeken in bestaande systemen om deze te verhelpen.

Waar werkt een Monteur Sterkstoominstallaties (MSI)?
Een Monteur Sterkstroominstallaties werkt meestal voor een allround installatiebedrijf of een specialistisch elektrotechnisch installatiebedrijf. Vanuit dit installatiebedrijf wordt een zelfstandig Monteur sterkstroominstallaties naar verschillende projecten gezonden om, de in de vorige alinea genoemde, werkzaamheden te verrichten. De locaties waar de projecten worden uitgevoerd zijn zeer divers. Zo kan een Monteur sterkstroominstallaties werkzaam zijn in de woningbouw, industrie en utiliteit. De fase waarin de projecten zich bevinden kan ook verschillen. Sommige projecten worden vanaf de ruwbouwfase tot aan de afmontage geheel door een monteur sterkstroominstallaties afgerond. Het kan ook zijn dat een MSI wordt ingezet in het service en onderhoud van reeds gerealiseerde woningen en bedrijfspanden. Omdat  sterkstroominstallatie monteurs op verschillende locaties werken is het bezit van een rijbewijs zeer gewenst.

Toelatingseisen voor de opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)
Om in aanmerking te komen voor een opleiding Monteur Sterkstroominstallaties moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Deze voorwaarden hebben te maken met het opleidingsniveau van de vooropleiding die iemand heeft gevolgd voordat hij of zij zich aanmeld voor de MSI opleiding. Doormiddel van deze toelatingseisen wil een opleidingsinstituut er zeker van zijn dat iemand voldoende theoretische kennis of opleidingsniveau heeft om een MSI opleiding succesvol af te ronden. Hierdoor kan een opleidingsinstituut een goed slagingspercentage garanderen en worden potentiële deelnemers die over onvoldoende niveau beschikken voor een teleurstelling behoed. De toelatingseisen die doorgaans door een opleidingsinstituut worden gesteld aan potentiële deelnemers zijn:

  • Een VMBO diploma basisberoepgerichte leerweg sector Techniek
  • Ook overige VMBO diploma’s basisberoepgerichte leerweg in andere sectoren zijn geschikt mits wiskunde in het keuze gedeelte is gevolgd en succesvol is afgerond.
  • Een leerwerktraject dat in een vergelijkbare sector is gevolgd en afgerond.
  • Een vergelijkbare opleiding of een hogere opleiding met wiskunde als afstudeervak.

Wanneer iemand aan bovengenoemde toelatingseisen voldoet kan hij of zij zich aanmelden voor een MSI opleiding. Het is natuurlijk wel belangrijk dat iemand de keuze voor de opleiding bewust maakt en er zeker van is dat hij of zij in de elektrotechniek wil (blijven) werken.

Kans op werk met opleiding Monteur Sterkstroominstallaties (MSI)
Een succesvol afgeronde opleiding MSI is een begin van een loopbaan in de elektrotechniek. Met alleen een opleiding zijn de kansen op werk nog niet heel groot. Het is belangrijk dat iemand met MSI papieren ook beschikt over praktijkkennis. Dit kan voor een deel worden gerealiseerd door de opleiding BBL te volgen. BBL of werken en leren zorgt er voor dat een Monteur Sterkstroom installaties goed de theorie weet te vertalen naar de praktijk. Daarnaast kan een goede stage er voor zorgen dat de aankomend monteur sterkstroominstallaties over de eerste positieve referentie beschikt. Goede referenties van installatiebedrijven vormen een belangrijk element voor de loopbaan van sterkstroominstallatiemonteurs. Daarnaast is het verstandig dat een Monteur Sterkstroominstallaties (MSI) over een VCA certificaat beschikt (zie onderwerp VCA in de kennisbank) en over een rijbewijs zodat hij of zij ambulant kan werken. Wanneer een monteur over deze documenten en over goede referenties beschikt heeft hij of zij een goede positie op de arbeidsmarkt en daarmee een behoorlijke kans op werk. Natuurlijk moet er wel gesolliciteerd worden. Ook hierover is meer informatie te vinden op de kennisbank. Gebruik de zoekfunctie op deze pagina.