Wat is zwakstroom?

Zwakstroom is een benaming die wordt gebruikt voor een zeer lage spanning die loopt in een elektrisch circuit en niet direct gevaar oplevert als een mens er mee in contact komt. Men spreekt van zwakstroom als er een elektrische spanning gebruikt wordt die lager is dan 24 volt gelijkstroom oftewel DC. Als men gebruik maakt van wisselstroom (AC) dan spreekt men van zwakstroom bij installaties met een spanning beneden de 36 volt.

Ampères

Verder wordt er ook van zwakstroom gesproken als de stroomsterkte slechts enkele milli-ampères is onafhankelijk van de spanning. Er kan dus van zwakstroom worden gesproken bij een enkele milli-ampères terwijl er wel meer dan 100 volt aan spanning op de installatie staat.

Toepassing zwakstroom

Men treft zwakstroom in verschillende installaties aan. Hierbij kun je denken aan domotica of woningautomatisering, intercomsystemen en data installaties. Verder is er sprake van zwakstroom bij vele elektronicaproducten die op batterijen werken. Zwakstroom is zeer gevoelig voor storingen. In Nederland moeten laagspanningsinstallaties voldoen aan de laagspanningsrichtlijn. Dit kan onder ander door te voldoen aan de norm NEN 1010.