Wat is elektronvolt (eV)?

De elektronvolt is een eenheid van energie die met name wordt gebruikt in de deeltjesfysica, de atoomfysica en de vastestoffysica als men bijvoorbeeld berekeningen gaat maken met elektronen en atomen. Elektronvolt wordt afgekort met eV. Een elektronvolt is de verandering van energie die ontstaat als 1 elektron een spanningsverschil van 1 volt doorloopt. Het gaat hierbij om de verplaatsing van een elektron in een elektrisch veld. Als 1 elektron (1e) zich verplaatst tussen twee punten die onderling een potentiaalverschil hebben van 1 volt. Daarnaast gebruikt men de volgende vermenigvuldigingsfactoren vanuit het SI-stelsel (Internationale Stelsel van Eenheden) voor elektronvolt:  keV (kilo-elektronvolt, 1000 eV), MeV (mega-, 106), GeV (giga-, 109) en TeV (tera-, 1012).

Elektronvolt en Joule

De hoeveelheid energie van 1 elektrovolt is heel gering maar kun je wel in Joule aangeven. Als aanduiding voor energie gebruikt men namelijk Joule volgens het eerder genoemde SI-stelsel. Als men 1 elektrovolt wil omzetten in Joule dan krijgt men de volgende formule 1 eV = 1,6022 x 10-19 Joule. Daarnaast kun je ook 1 Joule omzetten in elektronvolt met de volgende formule 1 J = 6,241 509 6 × 1018 eV. Zoals je ziet is Joule een te grote eenheid voor de deeltjesfysica. Daarom wordt elektronvolt gebruikt.